Crowdfunding rendement: theorie en praktijk

Indien u geld wilt verdienen via crowdfunding kunt u kiezen uit drie vormen van crowdfunding: leningen, aandelen en converteerbare leningen. Deze vormen van crowdfunding met financieel rendement worden ook wel crowdfinance genoemd. De projecten om in te investeren worden aangeboden door een groot aantal crowdfundingplatformen dat nationaal en internationaal optreedt als dienstverlener tussen de geldvragers (de bedrijven en projecten) en de geldgevers (de 'crowd'). Wat zijn de kenmerken van de verschillende vormen voor u als geldgever?

In Nederland is crowdfunding via leningen veruit het populairst en het aanbod van zowel crowdfundingprojecten als crowdfundingplatformen neemt sterk toe.

In Nederland is meer dan 90% van het aantal projecten: crowdfunding via leningen

Voor u als investeerder is het belangrijk de leningsvoorwaarden goed te begrijpen. Wat bepaalt uw rendement en hoeveel krijgt u daadwerkelijk uitbetaald? Met Crowdfundpanel.com hebben wij een dashboard ontwikkelt waarop u uw totale investeringsportefeuille kunt samenbrengen en inzicht kunt krijgen in uw werkelijke rendement. Aan de hand van de theorie en de praktijk leggen wij hieronder graag uit wat rendement is en welke factoren uw rendement en daadwerkelijke uitbetalingen beïnvloeden.

Crowdfunding rendement: theorie

Crowdfunding rendement: theorie Crowdfunding rendement: theorie

Om te begrijpen wat uw werkelijke rendement is op een crowdfundinglening is het belangrijk om bij de theorie te beginnen.

Stap 1: contante waarde

Rendement draait in de basis om de ‘tijdswaarde van geld’. Een geldbedrag in de toekomst ( b ) kan een andere waarde hebben dan de huidige (contante) waarde ( cw b) van dit zelfde geldbedrag. Om de contante waarde te bepalen van een toekomstig geldbedrag, bijvoorbeeld de uitbetaling van uw crowdfundinglening, wordt gebruik gemaakt van een rentevoet ( x% ). De contante waarde is tevens afhankelijk van de periode ( pt ) waarop de toekomstige uitbetaling plaatsvindt ten opzichte van de waarderingsdatum ( p0 ). Een toekomstig geldbedrag wordt volgens onderstaande formule ‘contant gemaakt’ :

Stap 2: netto contante waarde

Uw crowdfundinglening wordt vaak over meerdere periodes uitbetaald. Elke uitbetaling van uw lening heeft een eigen contante waarde. De door u verstrekte lening ( i ) minus alle contante waarden van de toekomstige geldbedragen is de netto contante waarde ( ncw b ) van uw lening:

Stap 3: rendement ('IRR')

Op basis van de netto contante waarde kan de stap gemaakt worden naar rendement. De rentevoet waarbij de netto contante waarde van de lening precies op 0 uitkomt is namelijk het rendement op de lening. Dit wordt ook ‘Internal Rate of Return’ of kortweg ‘IRR’ genoemd.

In theorie is het rendement op uw lening dus uiteindelijk afhankelijk van drie componenten:

Crowdfunding rendement: praktijk

Crowdfunding rendement: praktijk Crowdfunding rendement: praktijk

Zodra u investeert in een crowdfundinglening worden een aantal zaken vastgelegd in de leningsvoorwaarden:

A. rente

B. looptijd

C. aflossingsvorm

D. inleg (hoogte en moment)

E. het aantal uitbetalingen per jaar

F. kosten van het crowdfundingplatform (hoogte en moment)

G. voorwaarden bij vervroegde aflossing

H. voorwaarden bij vertraagde uitbetaling

I. gestelde zekerheden

U kunt u hiermee vooraf bepalen hoe hoog de verwachte uitbetalingen van rente en aflossing zijn en wanneer deze naar verwachting plaatsvinden. Tevens weet u vooraf wat uw werkelijke rendement is:

U weet ook welke zekerheden gesteld zijn in geval van een faillissement / default. Of u rekening moet houden met belastingheffing over de openstaande lening hangt af van uw persoonlijke situatie.

Op welke wijze bovenstaande zaken invloed hebben op uw rendement en / of hoogte van de uitbetalingen leggen wij u graag uit aan de hand van een voorbeeld op basis van een jaarrente van 7,00% (A), een looptijd van 36 maanden (B) en een inleg van € 10.000 (D)

C. Aflossingsvorm

Bij crowdfunding via leningen is vooraf duidelijk hoeveel en wanneer u uitbetaald krijgt. Het uitbetalen van een lening via crowdfunding bestaat uit rente (een vooraf afgesproken verschuldigd percentage) en aflossing (het bedrag waarmee de lening periodiek wordt afgelost). De rente wordt berekend over de nog openstaande lening op een bepaald moment. De wijze van aflossing is dus bepalend voor de hoogte van de uitbetalingen. Welke aflossingsvormen zijn er en welke invloed hebben ze op de som van alle uitbetalingen?

Crowdfundpanel.com: lineair - standaard Powered by Crowdfundpanel.com: lineair - standaard Crowdfundpanel.com: annuïteit - standaard Powered by Crowdfundpanel.com: annuïteit - standaard Crowdfundpanel.com: obligatie - standaard Powered by Crowdfundpanel.com: obligatie - standaard

D. Moment van inleg

Cowdfundpanel.com: lineair - uitbetaling start 2 maanden later Powered by Cowdfundpanel.com: lineair - uitbetaling start 2 maanden later

E. Aantal uitbetalingen per jaar

Crowdfundpanel.com: lineair - 4 uitbetalingen per jaar Powered by Crowdfundpanel.com: lineair - 4 uitbetalingen per jaar

F. Kosten van het crowdfundingplatform

Het merendeel van de crowdfundingplatformen brengen hun kosten in gedeeltelijk rekening bij u als investeerder. Op deze pagina vindt u een overzicht van alle crowdfundingplatformen inclusief hun kostenstructuur. De aan u doorbelaste kosten van een platform hebben invloed op uw rendement.

Crowdfundpanel.com: lineair - 1% eenmalige kosten platform Powered by Crowdfundpanel.com: lineair - 1% eenmalige kosten platform Crowdfundpanel.com: lineair - 1% periodieke kosten platform Powered by Crowdfundpanel.com: lineair - 1% periodieke kosten platform

G. Vervroegde aflossing

Crowdfundpanel.com: lineair - vervroegde aflossing na 10 maanden Powered by Crowdfundpanel.com: lineair - vervroegde aflossing na 10 maanden

H. Vertraagde uitbetaling

Crowdfundpanel.com: lineair - 2 maanden vertraagde uitbetaling Powered by Crowdfundpanel.com: lineair - 2 maanden vertraagde uitbetaling

Faillissement / default

Crowdfundpanel.com: lineair - default na 10 maanden Powered by Crowdfundpanel.com: lineair - default na 10 maanden Crowdfundpanel.com: lineair - default na 10 maanden - kasstroomoverzicht Powered by Crowdfundpanel.com: lineair - default na 10 maanden - kasstroomoverzicht

Belastingheffing

Indien u als particulier investeert via crowdfunding valt het nog openstaande leningsbedrag per 1 januari bij u in privé box 3. Jaarlijks kunt u over de waarde van deze vordering per 1 januari 2016 effectief 1,2% vermogensrendementsheffing (inkomstenbelasting) verschuldigd zijn. De ontvangen rente en de aflossingen zijn als zodanig niet belast in box 3. Uw netto-vermogen na ontvangen rente en aflossing wordt jaarlijks uiteraard wel in de vermogensrendementsheffing betrokken.

Een verlies op uw investering is niet aftrekbaar; er wordt enkel een lagere waarde in box 3 belast. Als de vordering later in waarde daalt kunt u in box 3 geen belasting over eerdere jaren terugkrijgen. Het kan dus zijn dat u belasting betaalt over een belegging die uiteindelijk maar gedeeltelijk uitbetaald wordt.

Hoeveel rendement maakt uw crowdfunding portefeuille?

Met Crowdfundpanel.com kunt u eenvoudig al uw investeringen beheren, ongeacht het crowdfundingplatform. Alle factoren die invloed hebben op uw rendement kunt u verwerken en uw totale rendement op uw portefeuille wordt automatisch berekend. Door middel van diverse grafische weergaves krijgt u inzicht in de opbouw van uw portefeuille.
Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?