Crowdfunding defaults

Investeerders op zoek naar financieel rendement via crowdfunding staan voor de keuze in welke projecten wel of niet te investeren. Op leningen via crowdfunding wordt er gemiddeld ruim 7% rente aangeboden (rapport Crowdfinance 2015). Dit is relatief hoog ten opzichte van alternatieve investeringsdoelen. Maar crowdfunding brengt ook het risico op defaults (faillissementen) met zich mee. Zonder risico immers geen rendement.

Risico's van crowdfunding defaults

Één van de belangrijkste risico’s van investeringen via crowdfunding is het niet terugbetaald krijgen van een lening als gevolg van een default. Voordat een investeerder geld via een crowdfundinglening beschikbaar stelt, is het belangrijk dat hij / zij een goed onderzoek verricht naar de specifieke kenmerken van het project en vergelijkend warenonderzoek doet op Crowdfundmarkt.

Een gedegen vooronderzoek kan echter niet voorkomen dat de kans bestaat dat een project of onderneming op termijn in de problemen raakt. Het effect van een default is een lager dan verwacht rendement voor de investeerder.

Kans op lager rendement verkleinen

De kans op een lager rendement kan verkleind worden door te investeren in meerdere projecten. Het zorgvuldig opbouwen van een crowdfundingportefeuille kan door investeringen te spreiden in projecten:

Effect van defaults inzichtelijk

Mocht een lening niet terugbetaald worden is het belangrijk te weten wat het effect van deze default is op het rendement van de crowdfundingportefeuille. Zowel het aantal als het moment van defaults spelen hierbij een rol.

Door een andere opbouw van rente en aflossing gedurende de looptijd van een lening moeten drie aflossingsvormen van crowdfundingleningen apart bekeken worden, namelijk lineair, annuïteit en obligatie. Een uitleg van de verschillende aflossingsvormen vindt u hier.

In onderstaande schema’s is het mogelijke aantal defaults uitgezet tegen het moment ervan. Voor elke aflossingsvorm is een zelfde opbouw van een crowdfundingportefeuille verondersteld:

Aflossing lineair

Zonder defaults levert een totale investering van € 10.000 een rendement op van € 1.725. De impact van één of meerdere defaults gedurende de looptijd van de lening wordt hieronder weergegeven.

Crowdfundingportefeuille lineair | Crowdfundmarkt Crowdfundingportefeuille lineair | Crowdfundmarkt

Aflossing annuïteit

Zonder defaults levert een totale investering van € 10.000 een rendement op van € 1.820. De impact van één of meerdere defaults gedurende de looptijd van de lening wordt hieronder weergegeven.

Crowdfundingportefeuille annuiteit | Crowdfundmarkt Crowdfundingportefeuille annuiteit | Crowdfundmarkt

Aflossing obligatie

Zonder defaults levert een totale investering van € 10.000 een rendement op van € 3.392. De impact van één of meerdere defaults gedurende de looptijd van de lening wordt hieronder weergegeven.

Crowdfundingportefeuille obligatie | Crowdfundmarkt Crowdfundingportefeuille obligatie | Crowdfundmarkt  

Conclusies defaults crowdfunding

Actuele cijfers crowdfundingplatformen

Steeds meer crowdfundingplatformen bieden inzicht in hun statistieken. Hieronder vindt u de links naar de diverse overzichten:

Wat is de impact van een default op uw crowdfundingportefeuille?

Met Crowdfundpanel.com kunt u eenvoudig al uw investeringen beheren, ongeacht het crowdfundingplatform. In een geval van een default kunt u dit direct verwerken. Het totale rendement op uw portefeuille inclusief defaults (maar ook inclusief vertraagde uitbetalingen en vervroegde aflossingen) wordt berekend en grafisch weergegeven.

  Crowdfundpanel.com Defaults Crowdfundpanel.com Defaults  
Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?