Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

UwVerzuimregisseur helpt mensen met een chronische en progressieve aandoening bij het doorlopen van de Wet Verbetering Poortwachter en de UWV procedures. De ambitie van UwVerzuimregisseur is om deze mensen ook oplossingen aan te reiken die het mogelijk maken de regie te voeren over hun werk, hun gezondheid en hun leven. Om ze zo te helpen de weg terug te vinden naar een zinvolle en volwaardige invulling van hun leven gebaseerd op een reële bijdrage aan de maatschappij. Sinds 2018 heeft UwVerzuimregisseur zo’n 80 Parkinson, ALS en reumapatiënten begeleid. Een tweede ambitie is om het platform Helden on Tour op te richten met als doel het mogelijk maken voor mensen met een chronische aandoening om positief betrokken te blijven bij de maatschappij, te blijven bewegen, te sporten, mentaal te ontspannen én te blijven werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. In het memorandum leest u meer over de huidige en toekomstige dienstverlening.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam UwVerzuimregisseur
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 19-11-2019
Type financiering Lening
Streefbedrag € 150.000
Rente 7,50%
Looptijd (in maanden) 36 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Start-up
Doel van investering Werkkapitaal

UwVerzuimregisseur helpt mensen met een chronische en progressieve aandoening bij het doorlopen van de Wet Verbetering Poortwachter en de UWV procedures. De ambitie van UwVerzuimregisseur is om deze mensen ook oplossingen aan te reiken die het mogelijk maken de regie te voeren over hun werk, hun gezondheid en hun leven. Om ze zo te helpen de weg terug te vinden naar een zinvolle en volwaardige invulling van hun leven gebaseerd op een reële bijdrage aan de maatschappij. Sinds 2018 heeft UwVerzuimregisseur zo’n 80 Parkinson, ALS en reumapatiënten begeleid. Een tweede ambitie is om het platform Helden on Tour op te richten met als doel het mogelijk maken voor mensen met een chronische aandoening om positief betrokken te blijven bij de maatschappij, te blijven bewegen, te sporten, mentaal te ontspannen én te blijven werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. In het memorandum leest u meer over de huidige en toekomstige dienstverlening.

Bron: Capital Circle d.d. 19-11-2019 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Capital Circle
Platformlink Ga naar Capital Circle
Oprichtingsjaar platform 2015
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Jaarlijkse servicefee 1,0% van uw investering

Lening - 6,00%

€0 / €600.000

BoleroCrowdfunding

Lening - 7,00%

€0 / €200.000

LookandFin