Crematie Centrum Westerhout presenteert zich voor de 2e keer op het platform GeldvoorElkaar.nl.;In het weekend van 17-19 juli jl. heeft het project succesvol het totale investeringsbedrag van € 300.000 bijeen gebracht. Helaas moest het project teruggetrokken worden, omdat de Rabobank tijdens de afrondingsfase van het project het hoofdelijk tekenen door kredietnemer en diens holding tegengehouden heeft. Dit was voor ons allen een onverwachte wending. Inmiddels is aan de voorwaarden van de Rabobank voldaan en publiceren we met dezelfde trots, energie en werkpassie ons project voor de tweede keer.;Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?;Op landgoed Westerhout in Beverwijk is Crematie Centrum Westerhout gevestigd. Al jarenlang een lokaal en nationaal begrip voor de crematie van huisdieren en paarden. Sinds kort beschikt Crematie Centrum Westerhout over alle benodigde vergunningen om ook mensen te kunnen cremeren (*). Hiervoor installeren we een nieuwe, hightech verbrandingsinstallatie in het bestaande prachtige gebouw van Crematie Centrum Westerhout.;Op de locatie van Crematie Centrum Westerhout vinden straks alleen crematies plaats en geen opbaringen of rouwbijeenkomsten. Wij noemen dit ontkoppeld cremeren: cremeren los van rouwlocatie. Hiermee geven we invulling aan een zichtbare trend: een opbaring of rouwbijeenkomst hoeft niet per definitie in een rouwcentrum plaats te vinden. Het kan ook wat minder formeel: in een buurthuis, een clubhuis, op het strand enzovoort. Door het ontkoppeld cremeren geven we mensen de gelegenheid om meer regie rondom hun laatste levensfase te creëren.;Waarvoor hebt u de lening nodig?;We gebruiken de lening om de ontwikkeling en installatie van de hightech oven te financieren. Het voorwerk is al gedaan, de bouwtekeningen zijn klaar en de engineering is afgerond. De verbrandingsinstallatie kan besteld worden om in januari 2016 operationeel te kunnen zijn.;De totale aanschaf voor de oven is ruim € 700.000. Hiervan wordt € 300.000 gefinancierd door een klein aantal particuliere investeerders en € 300.000 willen wij financieren via Geldvoorelkaar. Het overige deel, ruim € 100.000 financieren we uit eigen middelen.;Alle aanloopkosten – zoals aanvraagproces van vergunningen, engineering en bouwkundig tekenwerk – financierden we uit eigen middelen.;Wat is uw drive om voor uzelf te beginnen?;Ondernemer Paul van Eerden (1960) is geboren en getogen in Beverwijk. Paul heeft momenteel twee ondernemingen: Dierencrematorium Westerhout B.V. (sinds 1995) voor de crematie van kleine huisdieren en sinds 2008 Paardencrematorium Westerhout B.V. waar paarden en pony’s gecremeerd worden. Sinds 2014 werkt zijn jongste zoon Rob bij Crematie Centrum Westerhout als algemeen medewerker.;We werden geïnspireerd door veel vragen van klanten: ‘Het is hier zo mooi, kan ik hier zelf ook gecremeerd worden?’.;Daarnaast kregen we van omliggende gemeenten het verzoek om te kijken naar de mogelijkheden van humane crematies in ons huidige complex.;Ontwikkelingen;In de maatschappij zien we meerdere ontwikkelingen die hieronder zijn beschreven. Deze ontwikkelingen vormden voor ons een goede aanleiding om hierop in te spelen met de nieuwe onderneming: Crematie Centrum Westerhout.;Groeimarkt;De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven aan dat ‘de dood een groeimarkt’ is, pas in 2040 komt er een omslag ten aanzien van de vergrijzing.;Keuze voor cremeren;Bovendien kiezen steeds meer mensen voor een crematie in plaats van een begrafenis. Nu kiest al 62% voor crematie en dit percentage neemt jaarlijks toe (bron: www.uitvaart.org).;Zelf kiezen;We raken steeds meer gewend aan het maken van persoonlijke keuzes. Ook op het gebied van afscheid nemen van het leven is het tegenwoordig mogelijk om veel meer zelf te regelen en te organiseren. Een opbaring, rouwbijeenkomst of condoleance hoeft niet per definitie in een rouwcentrum of crematorium plaats te vinden. Het kan ook minder formeel, bijvoorbeeld in de eigen woonkamer, een buurthuis, een clubhuis of een gebedshuis. Steeds meer mensen ontdekken hier de voordelen van. Een alternatieve rouwlocatie biedt nabestaanden de mogelijkheid om in alle rust hun eigen invulling te geven aan het afscheid. Zowel op logistiek als op financieel gebied kan het voordelen hebben.;Ondersteuning van de trend;Crematie Centrum Westerhout ondersteunt deze trend. Bij ons kunt u zelf beslissen wanneer de overledene naar het crematorium gaat. Crematie Centrum Westerhout verzorgt een respectvolle en zorgvuldig uitgevoerde crematie. Omdat we alleen de crematies uitvoeren, kunnen we de dienstverlening tegen een scherp tarief aanbieden. Onze tarieven staan op onze website.;Groter/zwaarder;We houden ook rekening met de steeds groter en zwaarder wordende mens. De oven is geschikt voor het cremeren van mensen tot 300 kilogram. En dat is uniek in Nederland en omringende landen. We verwachten ook toestroom uit het buitenland.;Wat is uw arbeidsverleden?;Paul is opgegroeid in een groot ondernemersgezin, waaruit diverse succesvolle mkb’s zijn voortgekomen. Paul, zijn zoon en partner zijn harde werkers die niet te beroerd zijn om ’s morgens vroeg te beginnen en ’s avonds lang door te gaan en bij te springen als het nodig is. Zij kunnen snel schakelen en zijn zeer sociaal vaardig in de omgang met zowel uitvaartondernemers als particulieren.;Voor de start van Dieren- en Paardencrematorium Westerhout richtte ondernemer Paul 25 jaar geleden het huisdierenpension Tussenwijck op, een bedrijf dat inmiddels, net als de crematoria, een begrip in de regio is. Paul's oudste zoon (Paul jr.) nam dit bedrijf een aantal jaren geleden over.;Wat is uw ervaring in deze branche?;Crematie Centrum Westerhout heeft jarenlange ervaring met het crematieproces en de bijbehorende dienstverlening.;De ondernemer heeft zich in de afgelopen 25 jaar laten gelden als een ondernemende persoonlijkheid met oog voor de ontwikkelingen in de wereld om ons heen.;Waar Paul met de verzorging en hygiëne van huisdieren en het onderhoud van gebouwen en terreinen van het dierenpension startte, speelde hij vervolgens in op de vraag uit de markt. Met het Dierencrematorium voor kleinere huisdieren en in 2008 de start van het Paardencrematorium, bouwde hij voldoende ervaring op om, samen met partner en zoon, invulling te geven aan de nieuwe bedrijfstak.;Wat is uw gezins- en woonsituatie?;Paul van Eerden woont sinds 10 jaar samen met Jolande Verhulst, een ervaren zelfstandig werkende projectmanager in de zorg. Hun woning en de eerder genoemde bedrijven zijn gevestigd op een prachtig onderhouden groen bedrijfsterrein in park Westerhout.;Wat is het verwachte omzetniveau?;Met het ‘ontkoppeld cremeren’ verwachten wij in 2016 een omzet van € 117.500,- te behalen. In 2017 groeit dit verder naar € 152.000, -, in 2018 naar € 190.500, - en in 2019 naar € 255.000, -.;We verwachten een stabiele groei uitgaande van een zeer behoudend scenario. Bij het berekenen van de omzet gingen we uit van de sterftecijfers van het CBS en de groei van het aantal crematies ten opzichte van begrafenissen.;De financiële prognose is gebaseerd op het aantal overlijdens in de COROP indeling van de regio IJmond, bestaande uit de gemeenten Uitgeest, Velsen, Beverwijk, Castricum en Heemskerk. De komende jaren overlijden naar verwachting zo’n 1800 – 1900 mensen in deze regio.;Ten aanzien van onze financiële planning zijn we uitgegaan van een zeer behoudend scenario, namelijk 10% van de overledenen in de regio IJmond die kiezen voor cremeren in het eerste jaar, naar 30% in 2021. De vraag van buiten de COROP indeling is niet meegenomen in de omzet prognose. In heel Nederland overlijden nu jaarlijks zo’n 140.000 mensen, dit groeit tot ca. 207.000 mensen in 2040.;Zodra de installatie in gebruik is genomen, gaan we ‘crematiecertificaten vrij op naam’ uitgeven. Particulieren kunnen deze aanschaffen. Ook brengen we jaarlijks een gelimiteerd aantal crematiecertificaten voor uitvaartondernemers op de markt. Beide voor een lagere prijs dan de reguliere tarieven. Hiermee creëren we een extra geldstroom, naast de inkomsten voor de directe dienstverlening.;Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen?;De cashflow van Westerhout Oven Holding BV is, zelfs bij het zeer behoudende scenario, voldoende om aan de aflossings- en renteverplichtingen te voldoen.;Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?;Westerhout Oven Holding BV is begin dit jaar opgericht. De openingsbalans geeft een eigen vermogen aan van € 18.000,- bij een balanstotaal van € 18.000,-.;Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (incl. rechtsvorm) en uw onderscheidende kenmerken?;Crematie Centrum Westerhout B.V. in Beverwijk gaat als zelfstandig bedrijf opereren, onder de Westerhout Oven Holding, naast de andere vennootschappen van de ondernemer.;De combinatie van de verschillende vennootschappen draagt zeker bij aan de naamsbekendheid en de positie in de markt.;Gezamenlijk zijn zij gevestigd op een A-locatie, landgoed Westerhout in het duingebied van Beverwijk. Ten aanzien van de concurrentie onderscheiden wij ons omdat we niet traditioneel te werk gaan én door de voordelige tarieven. Concullega’ s werken met een prijs van € 1.100, - voor een crematie en rekenen daarbij eventueel ook nog een weekendopslag van bijvoorbeeld € 500, -. Wij werken met de verkoopprijs van € 775, - voor een crematie, ongeacht de dag van cremeren en het gewicht van de persoon. In Crematie Centrum Westerhout kunt u 7 dagen per week terecht en zijn we 24/7 bereikbaar.;Voor een gunstige fiscale verankering van de nieuwe taak van dienstverlening werkte Deloitte Belasting Adviseurs een advies uit. Door dit advies op te volgen positioneren de organisatieonderdelen zich dusdanig ten opzichte van elkaar dat we optimaal gebruikmaken van de fiscale mogelijkheden. Ook kunnen we de (fiscale) risico’s hiermee tot een minimum beperken. Organisaties in de uitvaartbranche zijn niet btw-plichtig.;Eventuele nieuwe toetreders tot deze markt hebben veel voorbereidingstijd nodig, onder andere voor de aanvraag van vergunningen en de bouw van vastgoed en installaties. Gemiddeld staat hier meer dan 5 jaar doorlooptijd voor.;De provincie Noord-Holland en branchevereniging Nederland Crowdfunding hebben de handen ineen geslagen en zijn een campagne gestart om MKB en de twee miljoen potentiele investeerders uit de provincie Noord-Holland met elkaar in contact te brengen. Crematie Centrum Westerhout is één van de 10 bedrijven die boegbeeld zijn in deze campagne www.2miljoeninvesteerders.nl.;{*}Het proces van aanvraag van vergunning heeft een doorlooptijd van ruim 2 jaar met zich meegebracht. De vergunningen zijn afgegeven door de gemeente Beverwijk (milieu- en omgevingsvergunningen en in het kader van de Wet op de Lijkbezorging).;Noot Geldvoorelkaar.nl;Westerhout Oven Holding BV treedt op als geldnemer en het in aanhef genoemde G-PD percentage en Creditsafe score hebben betrekking op deze vennootschap. Als medegeldnemers tekenen mee;- Crematiecentrum Westerhout BV: G-PD percentage 0,22% en een Creditsafe score van 38 punten.;- Pro6 Beheer BV (vennootschap van J.A. Verhulst): G-PD percentage 0,06% en een Creditsafe score van 90 punten.;- P. van Eerden (DGA) en zijn partner J.A. Verhulst.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Crematie Centrum Westerhout
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 18-09-2015
Type financiering Lening
Streefbedrag € 300.000
Rente 9,00%
Looptijd (in maanden) 72 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Startend
Doel van investering Werkkapitaal

Crematie Centrum Westerhout presenteert zich voor de 2e keer op het platform GeldvoorElkaar.nl.;In het weekend van 17-19 juli jl. heeft het project succesvol het totale investeringsbedrag van € 300.000 bijeen gebracht. Helaas moest het project teruggetrokken worden, omdat de Rabobank tijdens de afrondingsfase van het project het hoofdelijk tekenen door kredietnemer en diens holding tegengehouden heeft. Dit was voor ons allen een onverwachte wending. Inmiddels is aan de voorwaarden van de Rabobank voldaan en publiceren we met dezelfde trots, energie en werkpassie ons project voor de tweede keer.;Wat is de aard van de activiteiten van de onderneming?;Op landgoed Westerhout in Beverwijk is Crematie Centrum Westerhout gevestigd. Al jarenlang een lokaal en nationaal begrip voor de crematie van huisdieren en paarden. Sinds kort beschikt Crematie Centrum Westerhout over alle benodigde vergunningen om ook mensen te kunnen cremeren (*). Hiervoor installeren we een nieuwe, hightech verbrandingsinstallatie in het bestaande prachtige gebouw van Crematie Centrum Westerhout.;Op de locatie van Crematie Centrum Westerhout vinden straks alleen crematies plaats en geen opbaringen of rouwbijeenkomsten. Wij noemen dit ontkoppeld cremeren: cremeren los van rouwlocatie. Hiermee geven we invulling aan een zichtbare trend: een opbaring of rouwbijeenkomst hoeft niet per definitie in een rouwcentrum plaats te vinden. Het kan ook wat minder formeel: in een buurthuis, een clubhuis, op het strand enzovoort. Door het ontkoppeld cremeren geven we mensen de gelegenheid om meer regie rondom hun laatste levensfase te creëren.;Waarvoor hebt u de lening nodig?;We gebruiken de lening om de ontwikkeling en installatie van de hightech oven te financieren. Het voorwerk is al gedaan, de bouwtekeningen zijn klaar en de engineering is afgerond. De verbrandingsinstallatie kan besteld worden om in januari 2016 operationeel te kunnen zijn.;De totale aanschaf voor de oven is ruim € 700.000. Hiervan wordt € 300.000 gefinancierd door een klein aantal particuliere investeerders en € 300.000 willen wij financieren via Geldvoorelkaar. Het overige deel, ruim € 100.000 financieren we uit eigen middelen.;Alle aanloopkosten – zoals aanvraagproces van vergunningen, engineering en bouwkundig tekenwerk – financierden we uit eigen middelen.;Wat is uw drive om voor uzelf te beginnen?;Ondernemer Paul van Eerden (1960) is geboren en getogen in Beverwijk. Paul heeft momenteel twee ondernemingen: Dierencrematorium Westerhout B.V. (sinds 1995) voor de crematie van kleine huisdieren en sinds 2008 Paardencrematorium Westerhout B.V. waar paarden en pony’s gecremeerd worden. Sinds 2014 werkt zijn jongste zoon Rob bij Crematie Centrum Westerhout als algemeen medewerker.;We werden geïnspireerd door veel vragen van klanten: ‘Het is hier zo mooi, kan ik hier zelf ook gecremeerd worden?’.;Daarnaast kregen we van omliggende gemeenten het verzoek om te kijken naar de mogelijkheden van humane crematies in ons huidige complex.;Ontwikkelingen;In de maatschappij zien we meerdere ontwikkelingen die hieronder zijn beschreven. Deze ontwikkelingen vormden voor ons een goede aanleiding om hierop in te spelen met de nieuwe onderneming: Crematie Centrum Westerhout.;Groeimarkt;De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geven aan dat ‘de dood een groeimarkt’ is, pas in 2040 komt er een omslag ten aanzien van de vergrijzing.;Keuze voor cremeren;Bovendien kiezen steeds meer mensen voor een crematie in plaats van een begrafenis. Nu kiest al 62% voor crematie en dit percentage neemt jaarlijks toe (bron: www.uitvaart.org).;Zelf kiezen;We raken steeds meer gewend aan het maken van persoonlijke keuzes. Ook op het gebied van afscheid nemen van het leven is het tegenwoordig mogelijk om veel meer zelf te regelen en te organiseren. Een opbaring, rouwbijeenkomst of condoleance hoeft niet per definitie in een rouwcentrum of crematorium plaats te vinden. Het kan ook minder formeel, bijvoorbeeld in de eigen woonkamer, een buurthuis, een clubhuis of een gebedshuis. Steeds meer mensen ontdekken hier de voordelen van. Een alternatieve rouwlocatie biedt nabestaanden de mogelijkheid om in alle rust hun eigen invulling te geven aan het afscheid. Zowel op logistiek als op financieel gebied kan het voordelen hebben.;Ondersteuning van de trend;Crematie Centrum Westerhout ondersteunt deze trend. Bij ons kunt u zelf beslissen wanneer de overledene naar het crematorium gaat. Crematie Centrum Westerhout verzorgt een respectvolle en zorgvuldig uitgevoerde crematie. Omdat we alleen de crematies uitvoeren, kunnen we de dienstverlening tegen een scherp tarief aanbieden. Onze tarieven staan op onze website.;Groter/zwaarder;We houden ook rekening met de steeds groter en zwaarder wordende mens. De oven is geschikt voor het cremeren van mensen tot 300 kilogram. En dat is uniek in Nederland en omringende landen. We verwachten ook toestroom uit het buitenland.;Wat is uw arbeidsverleden?;Paul is opgegroeid in een groot ondernemersgezin, waaruit diverse succesvolle mkb’s zijn voortgekomen. Paul, zijn zoon en partner zijn harde werkers die niet te beroerd zijn om ’s morgens vroeg te beginnen en ’s avonds lang door te gaan en bij te springen als het nodig is. Zij kunnen snel schakelen en zijn zeer sociaal vaardig in de omgang met zowel uitvaartondernemers als particulieren.;Voor de start van Dieren- en Paardencrematorium Westerhout richtte ondernemer Paul 25 jaar geleden het huisdierenpension Tussenwijck op, een bedrijf dat inmiddels, net als de crematoria, een begrip in de regio is. Paul's oudste zoon (Paul jr.) nam dit bedrijf een aantal jaren geleden over.;Wat is uw ervaring in deze branche?;Crematie Centrum Westerhout heeft jarenlange ervaring met het crematieproces en de bijbehorende dienstverlening.;De ondernemer heeft zich in de afgelopen 25 jaar laten gelden als een ondernemende persoonlijkheid met oog voor de ontwikkelingen in de wereld om ons heen.;Waar Paul met de verzorging en hygiëne van huisdieren en het onderhoud van gebouwen en terreinen van het dierenpension startte, speelde hij vervolgens in op de vraag uit de markt. Met het Dierencrematorium voor kleinere huisdieren en in 2008 de start van het Paardencrematorium, bouwde hij voldoende ervaring op om, samen met partner en zoon, invulling te geven aan de nieuwe bedrijfstak.;Wat is uw gezins- en woonsituatie?;Paul van Eerden woont sinds 10 jaar samen met Jolande Verhulst, een ervaren zelfstandig werkende projectmanager in de zorg. Hun woning en de eerder genoemde bedrijven zijn gevestigd op een prachtig onderhouden groen bedrijfsterrein in park Westerhout.;Wat is het verwachte omzetniveau?;Met het ‘ontkoppeld cremeren’ verwachten wij in 2016 een omzet van € 117.500,- te behalen. In 2017 groeit dit verder naar € 152.000, -, in 2018 naar € 190.500, - en in 2019 naar € 255.000, -.;We verwachten een stabiele groei uitgaande van een zeer behoudend scenario. Bij het berekenen van de omzet gingen we uit van de sterftecijfers van het CBS en de groei van het aantal crematies ten opzichte van begrafenissen.;De financiële prognose is gebaseerd op het aantal overlijdens in de COROP indeling van de regio IJmond, bestaande uit de gemeenten Uitgeest, Velsen, Beverwijk, Castricum en Heemskerk. De komende jaren overlijden naar verwachting zo’n 1800 – 1900 mensen in deze regio.;Ten aanzien van onze financiële planning zijn we uitgegaan van een zeer behoudend scenario, namelijk 10% van de overledenen in de regio IJmond die kiezen voor cremeren in het eerste jaar, naar 30% in 2021. De vraag van buiten de COROP indeling is niet meegenomen in de omzet prognose. In heel Nederland overlijden nu jaarlijks zo’n 140.000 mensen, dit groeit tot ca. 207.000 mensen in 2040.;Zodra de installatie in gebruik is genomen, gaan we ‘crematiecertificaten vrij op naam’ uitgeven. Particulieren kunnen deze aanschaffen. Ook brengen we jaarlijks een gelimiteerd aantal crematiecertificaten voor uitvaartondernemers op de markt. Beide voor een lagere prijs dan de reguliere tarieven. Hiermee creëren we een extra geldstroom, naast de inkomsten voor de directe dienstverlening.;Is er voldoende cashflow om aan de verplichtingen te voldoen?;De cashflow van Westerhout Oven Holding BV is, zelfs bij het zeer behoudende scenario, voldoende om aan de aflossings- en renteverplichtingen te voldoen.;Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal?;Westerhout Oven Holding BV is begin dit jaar opgericht. De openingsbalans geeft een eigen vermogen aan van € 18.000,- bij een balanstotaal van € 18.000,-.;Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (incl. rechtsvorm) en uw onderscheidende kenmerken?;Crematie Centrum Westerhout B.V. in Beverwijk gaat als zelfstandig bedrijf opereren, onder de Westerhout Oven Holding, naast de andere vennootschappen van de ondernemer.;De combinatie van de verschillende vennootschappen draagt zeker bij aan de naamsbekendheid en de positie in de markt.;Gezamenlijk zijn zij gevestigd op een A-locatie, landgoed Westerhout in het duingebied van Beverwijk. Ten aanzien van de concurrentie onderscheiden wij ons omdat we niet traditioneel te werk gaan én door de voordelige tarieven. Concullega’ s werken met een prijs van € 1.100, - voor een crematie en rekenen daarbij eventueel ook nog een weekendopslag van bijvoorbeeld € 500, -. Wij werken met de verkoopprijs van € 775, - voor een crematie, ongeacht de dag van cremeren en het gewicht van de persoon. In Crematie Centrum Westerhout kunt u 7 dagen per week terecht en zijn we 24/7 bereikbaar.;Voor een gunstige fiscale verankering van de nieuwe taak van dienstverlening werkte Deloitte Belasting Adviseurs een advies uit. Door dit advies op te volgen positioneren de organisatieonderdelen zich dusdanig ten opzichte van elkaar dat we optimaal gebruikmaken van de fiscale mogelijkheden. Ook kunnen we de (fiscale) risico’s hiermee tot een minimum beperken. Organisaties in de uitvaartbranche zijn niet btw-plichtig.;Eventuele nieuwe toetreders tot deze markt hebben veel voorbereidingstijd nodig, onder andere voor de aanvraag van vergunningen en de bouw van vastgoed en installaties. Gemiddeld staat hier meer dan 5 jaar doorlooptijd voor.;De provincie Noord-Holland en branchevereniging Nederland Crowdfunding hebben de handen ineen geslagen en zijn een campagne gestart om MKB en de twee miljoen potentiele investeerders uit de provincie Noord-Holland met elkaar in contact te brengen. Crematie Centrum Westerhout is één van de 10 bedrijven die boegbeeld zijn in deze campagne www.2miljoeninvesteerders.nl.;{*}Het proces van aanvraag van vergunning heeft een doorlooptijd van ruim 2 jaar met zich meegebracht. De vergunningen zijn afgegeven door de gemeente Beverwijk (milieu- en omgevingsvergunningen en in het kader van de Wet op de Lijkbezorging).;Noot Geldvoorelkaar.nl;Westerhout Oven Holding BV treedt op als geldnemer en het in aanhef genoemde G-PD percentage en Creditsafe score hebben betrekking op deze vennootschap. Als medegeldnemers tekenen mee;- Crematiecentrum Westerhout BV: G-PD percentage 0,22% en een Creditsafe score van 38 punten.;- Pro6 Beheer BV (vennootschap van J.A. Verhulst): G-PD percentage 0,06% en een Creditsafe score van 90 punten.;- P. van Eerden (DGA) en zijn partner J.A. Verhulst.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 18-09-2015 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,00%

€2.000.000 / €2.500.000

BoleroCrowdfunding

Lening - 6,00%

€0 / €600.000

BoleroCrowdfunding

Lening - 7,00%

€0 / €200.000

LookandFin

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?