Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Maandag 8 januari om 14:00 online. Car Finance Rotterdam B.V. (CFR) is de financieringsmaatschappij van de SCL groep, een succesvolle onderneming in de logistieke dienstverlening die al ruim 10 jaar is gespecialiseerd in het verplaatsen van auto’s over de hele wereld. CFR is speciaal in het leven geroepen om werkkapitaal aan te trekken voor de werkmaatschappijen van de SCL groep. De financieringsstromen vanuit CFR zijn transparant gemaakt en zodanig gestructureerd dat de risico's voor de kapitaalverstrekkers zo veel mogelijk worden beperkt. Naast de huidige groep informal investors is er via Capital Circle de mogelijkheid voor een breder publiek om te investeren tegen een aantrekkelijke rente van 7%. De lening wordt na 18 maanden in één keer afgelost, de rente wordt maandelijks uitgekeerd. SCL Rotterdam BV SCL Rotterdam BV (SCL) is in 2007 opgericht door Mark Notenboom (39) en Andréas Schorel (38). Mark heeft een achtergrond op het gebied van internationale verhuizingen en Andréas was werkzaam in de logistiek. In eerste instantie lag de focus van het bedrijf op de logistieke dienstverlening met betrekking tot het verplaatsen van voertuigen van derden. In 2009 werd de dienstverlening op verzoek van klanten uitgebreid naar import & export van voertuigen voor eigen rekening, zowel voor nieuwe als gebruikte voertuigen. De combinatie import & export en de totale logistieke afhandeling hiervan waarbij de klant geheel wordt ontzorgd bleek boven verwachting succesvol. Speciaal voor de import en export zijn toen aparte BV’s opgericht. European Dealer Supply BV (EDS) in 2011 en Global Dealer Supply BV (GDS) in 2014. SCL zorgt in opdracht van EDS en GDS voor de logistieke afwikkeling van iedere transactie. Met de toename van de import- export business neemt de behoefte aam werkkapitaal sterk toe. Omdat banken huiverig zijn om de internationale automotive industrie te financieren is de afgelopen periode veel gewerkt met kortlopende, relatief dure, leningen (per transactie) van bevriende relaties. Omdat deze financieringen niet altijd beschikbaar waren voor een nieuwe transactie bleef een groot deel van het handelspotentieel onbenut. Voor een duurzame groei van financiering is een professionele oplossing nodig. De SCL groep heeft er toen voor gekozen een onafhankelijke financieringsmaatschappij op te richten die kapitaal bij derden aantrekt. Car Finance Rotterdam BV Car Finance Rotterdam B.V. (CFR) is een separate onafhankelijke vennootschap die speciaal in het leven is geroepen om werkkapitaal aan te trekken voor EDS en GDS. Apart bestuur Om CFR volledig af te scheiden van de rest van de groep is gekozen voor een stichting die zowel aandeelhouder als bestuurder van CFR is. CFR wordt gemanaged door professionele partijen die er op toezien dat het aangetrokken kapitaal uitsluitend wordt aangewend voor de overeengekomen doeleinden en volgens een streng operationeel protocol worden gestructureerd. Voor het monitoren en administreren van alle transacties is een operationeel manager aangesteld die toeziet op naleving van het protocol. De manager werkt onder de volledige verantwoordelijkheid van het bestuur met betrekking tot: • Dagelijks transactiemanagement (aan/verkoop –financiering). • Portefeuille monitoring/rapportage (wekelijks/maandelijks). • Voorbereiding betalingsverkeer (ter autorisatie van het bestuur). • Dagelijkse boekhouding. Aanwending kapitaal Een transactie kan uit een risico-vol deel en uit een risico-arm deel bestaan. Een risico-vol deel van een transactie is bijvoorbeeld een aanbetaling zodat voertuigen zijn "gereserveerd", zonder dat daar zekerheden tegenover staan. Het risicoarme deel is bijvoorbeeld de periode nadat de eindkoper een L/C heeft gesteld aan EDS/GDS en de voertuigen zijn verzekerd en door of namens SCL in ontvangst zijn genomen of opgeslagen staan op een gecontroleerde (douane) locatie en wachten op verdere afhandeling conform het protocol. Het door CFR aangetrokken kapitaal wordt uitsluitend aangewend voor het risico-arme deel van een transactie, financiering van het risico-volle deel is uitgesloten. Alleen voertuigen die van te voren zijn verkocht komen in aanmerking voor financiering via CFR, de facto gaat het dus om voorraadfinanciering. Na afloop van iedere transactie vindt altijd terugbetaling door EDS/GDS aan CFR plaats. De periode die overbrugt dient te worden is maximaal 120 weken, in de praktijk is dit veelal 6 tot 12 weken. Gemiddeld genomen kan de aangetrokken financiering dus zo’n 6 keer per jaar worden ingezet. Toekomstverwachting & financieringsbehoefte De SCL groep heeft een unieke propositie en de markt onderkent dit, de zaken gaan voorspoedig. In 2017 zijn circa 8.000 voertuigen geserviced. Voor de komende jaren verwachten Mark Notenboom en Andréas Schorel dat zij naar jaarlijks 12.000 voertuigen kunnen groeien. CFR is in december 2016 opgericht en sinds april 2017 operationeel. Op dit moment is via informal investors 1,5 miljoen uit de markt gehaald, waarvan € 500.000,- door de aandeelhouders van EDS/GDS. In lijn met de ingezette groeistrategie is de kapitaalbehoefte via CFR begroot op € 5 miljoen. Capital Circle en CFR zijn voornemens in 2018 € 1 miljoen via de crowd uit de markt te halen. Ieder kwartaal zal een zogenaamde“bullet-lening”op ons platform worden aangeboden. omvang per lening € 250.000,- looptijd 18 maanden, aflossing achteraf rentevergoeding 7% per jaar maandelijkse rentebetaling

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Car Finance Rotterdam
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 05-01-2018
Type financiering Lening
Streefbedrag € 250.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 18 maanden
Branche Dienstverlening
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Maandag 8 januari om 14:00 online. Car Finance Rotterdam B.V. (CFR) is de financieringsmaatschappij van de SCL groep, een succesvolle onderneming in de logistieke dienstverlening die al ruim 10 jaar is gespecialiseerd in het verplaatsen van auto’s over de hele wereld. CFR is speciaal in het leven geroepen om werkkapitaal aan te trekken voor de werkmaatschappijen van de SCL groep. De financieringsstromen vanuit CFR zijn transparant gemaakt en zodanig gestructureerd dat de risico's voor de kapitaalverstrekkers zo veel mogelijk worden beperkt. Naast de huidige groep informal investors is er via Capital Circle de mogelijkheid voor een breder publiek om te investeren tegen een aantrekkelijke rente van 7%. De lening wordt na 18 maanden in één keer afgelost, de rente wordt maandelijks uitgekeerd. SCL Rotterdam BV SCL Rotterdam BV (SCL) is in 2007 opgericht door Mark Notenboom (39) en Andréas Schorel (38). Mark heeft een achtergrond op het gebied van internationale verhuizingen en Andréas was werkzaam in de logistiek. In eerste instantie lag de focus van het bedrijf op de logistieke dienstverlening met betrekking tot het verplaatsen van voertuigen van derden. In 2009 werd de dienstverlening op verzoek van klanten uitgebreid naar import & export van voertuigen voor eigen rekening, zowel voor nieuwe als gebruikte voertuigen. De combinatie import & export en de totale logistieke afhandeling hiervan waarbij de klant geheel wordt ontzorgd bleek boven verwachting succesvol. Speciaal voor de import en export zijn toen aparte BV’s opgericht. European Dealer Supply BV (EDS) in 2011 en Global Dealer Supply BV (GDS) in 2014. SCL zorgt in opdracht van EDS en GDS voor de logistieke afwikkeling van iedere transactie. Met de toename van de import- export business neemt de behoefte aam werkkapitaal sterk toe. Omdat banken huiverig zijn om de internationale automotive industrie te financieren is de afgelopen periode veel gewerkt met kortlopende, relatief dure, leningen (per transactie) van bevriende relaties. Omdat deze financieringen niet altijd beschikbaar waren voor een nieuwe transactie bleef een groot deel van het handelspotentieel onbenut. Voor een duurzame groei van financiering is een professionele oplossing nodig. De SCL groep heeft er toen voor gekozen een onafhankelijke financieringsmaatschappij op te richten die kapitaal bij derden aantrekt. Car Finance Rotterdam BV Car Finance Rotterdam B.V. (CFR) is een separate onafhankelijke vennootschap die speciaal in het leven is geroepen om werkkapitaal aan te trekken voor EDS en GDS. Apart bestuur Om CFR volledig af te scheiden van de rest van de groep is gekozen voor een stichting die zowel aandeelhouder als bestuurder van CFR is. CFR wordt gemanaged door professionele partijen die er op toezien dat het aangetrokken kapitaal uitsluitend wordt aangewend voor de overeengekomen doeleinden en volgens een streng operationeel protocol worden gestructureerd. Voor het monitoren en administreren van alle transacties is een operationeel manager aangesteld die toeziet op naleving van het protocol. De manager werkt onder de volledige verantwoordelijkheid van het bestuur met betrekking tot: • Dagelijks transactiemanagement (aan/verkoop –financiering). • Portefeuille monitoring/rapportage (wekelijks/maandelijks). • Voorbereiding betalingsverkeer (ter autorisatie van het bestuur). • Dagelijkse boekhouding. Aanwending kapitaal Een transactie kan uit een risico-vol deel en uit een risico-arm deel bestaan. Een risico-vol deel van een transactie is bijvoorbeeld een aanbetaling zodat voertuigen zijn "gereserveerd", zonder dat daar zekerheden tegenover staan. Het risicoarme deel is bijvoorbeeld de periode nadat de eindkoper een L/C heeft gesteld aan EDS/GDS en de voertuigen zijn verzekerd en door of namens SCL in ontvangst zijn genomen of opgeslagen staan op een gecontroleerde (douane) locatie en wachten op verdere afhandeling conform het protocol. Het door CFR aangetrokken kapitaal wordt uitsluitend aangewend voor het risico-arme deel van een transactie, financiering van het risico-volle deel is uitgesloten. Alleen voertuigen die van te voren zijn verkocht komen in aanmerking voor financiering via CFR, de facto gaat het dus om voorraadfinanciering. Na afloop van iedere transactie vindt altijd terugbetaling door EDS/GDS aan CFR plaats. De periode die overbrugt dient te worden is maximaal 120 weken, in de praktijk is dit veelal 6 tot 12 weken. Gemiddeld genomen kan de aangetrokken financiering dus zo’n 6 keer per jaar worden ingezet. Toekomstverwachting & financieringsbehoefte De SCL groep heeft een unieke propositie en de markt onderkent dit, de zaken gaan voorspoedig. In 2017 zijn circa 8.000 voertuigen geserviced. Voor de komende jaren verwachten Mark Notenboom en Andréas Schorel dat zij naar jaarlijks 12.000 voertuigen kunnen groeien. CFR is in december 2016 opgericht en sinds april 2017 operationeel. Op dit moment is via informal investors 1,5 miljoen uit de markt gehaald, waarvan € 500.000,- door de aandeelhouders van EDS/GDS. In lijn met de ingezette groeistrategie is de kapitaalbehoefte via CFR begroot op € 5 miljoen. Capital Circle en CFR zijn voornemens in 2018 € 1 miljoen via de crowd uit de markt te halen. Ieder kwartaal zal een zogenaamde“bullet-lening”op ons platform worden aangeboden. omvang per lening € 250.000,- looptijd 18 maanden, aflossing achteraf rentevergoeding 7% per jaar maandelijkse rentebetaling

Bron: Capital Circle d.d. 05-01-2018 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Capital Circle
Platformlink Ga naar Capital Circle
Oprichtingsjaar platform 2015
Minimum investeringsbedrag € 500 per project
Investeringskosten Jaarlijkse servicefee 1,0% van uw investering

Lening - 6,00%

€0 / €600.000

BoleroCrowdfunding

Lening - 7,00%

€0 / €200.000

LookandFin