Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Ons familiebedrijf Autobedrijf Kooyman is een eenmanszaak, waarbij ik zelf de 5e generatie automotive ondernemer ben. Inmiddels bestaat het autobedrijf al meer dan 100 jaar waarvan wij ruim 60 jaar als dealer gespecialiseerd zijn in Fiat. Hiervoor waren wij een smederij en besloegen wij paarden. De hele historie gaat terug naar 1750. Op de locatie waar wij nu gevestigd zijn voert onze familie al vanaf 1850 haar activiteiten uit! Wij zijn een hecht team van medewerkers waarbij de jongste medewerker al 15 jaar bij ons werkt. Voor onderhoud, reparatie en schade vervullen wij een echte dorpsfunctie voor alle merken auto’s. Het merk Jeep is recentelijk aan ons bedrijf toegevoegd, waardoor wij extra verkooppotentie hebben. Wij zijn onderscheidend door onze klantgerichte benadering en kennis van de markt. Is iemand klant bij ons, dan hoeft deze nooit meer weg. Wij hebben antwoord op alle auto-gerelateerde vraagstukken, zoals financiering, verzekering, lease en import. Wij bieden elke auto - gebruikt of nieuw - tegen een concurrerende prijs! Tevens geloven wij in meer samenwerking tussen bedrijven onderling. Een van onze samenwerkingsverbanden kunt u zien op www.gebruiktefiatnederland.nl. Wist u dat campers voor 70% op een onderstel van Fiat staan? De site www.camperonderhoudnederland.nl is voor ons een aanvullend verkoopkanaal. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering zal worden aangewend voor het inkopen van gebruikte auto’s. De vraag naar goede en betaalbare gebruikte auto’s in de prijsklasse tot € 10.000,- is groot en daar kunnen wij door middel van deze financiering optimaal op inspelen. Wij verwachten onze voorraad met circa 25 auto’s te kunnen uitbouwen. Ons huidig werkkapitaal zetten wij in om onze bestaande voorraad en doorloop van verkochte auto’s te financieren. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De ondernemingsvorm is een eenmanszaak. Ons team bestaat uit: Ikzelf – directie en verkoop Mijn vrouw – administratie en verkoop Drie monteurs Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Onze omzet bedroeg de afgelopen jaren ruim € 1.800.000,-. Met de uitbreiding van de voorraad verwachten wij te kunnen doorgroeien naar € 2.800.000-. Dit is op basis van de verkoop van 100 extra auto’s tegen een gemiddelde verkoopprijs van € 10.000,-. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Wij blijven in de basis doen wat wij altijd doen. Een autobedrijf waar iedereen zich prettig voelt en waarbij wij iedere klant persoonlijk kennen. De korte termijn vooruitzichten zijn ook met de reeds bestaande activiteiten zonder meer goed. Al jaren realiseren wij een positief resultaat. Met de financiering en de mogelijkheid tot bijkoop van extra voorraad willen wij onze positie extra versterken. In de prognose met de extra financiering zijn wij uitgegaan van een voorraad van 25 extra auto’s en een omloopsnelheid van ongeveer 3 maanden, wat inhoudt dat wij verwachten 100 auto’s per jaar extra te kunnen verkopen. Zowel onze eigen ervaringscijfers als ook cijfers uit de markt laten een grotere omloopsnelheid zien, waarmee wij de omzet toename voorzichtig hebben ingeschat. Door deze verkopen verwachten wij de winst minimaal te kunnen verdubbelen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Het lijkt ons een interessante nieuwe manier van financiering, waarbij de renteopbrengst bij de medemens komt en niet bij de bank. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Ultimo 2015 bedraagt het eigen vermogen 22,5% van het balanstotaal van € 1.228.342,-. Wat is uw woonsituatie? Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Ik ben in bezit van een eigen woning. Er zijn verder geen overige bronnen van inkomsten. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de rente en aflossing van deze lening? Ongeveer 33% van de geprognosticeerde vrij beschikbare cashflow wordt besteed aan de rente en aflossing. De aanvullende cashflow die met deze lening kan worden gerealiseerd dekt bijna twee maal het bedrag dat benodigd is voor de annuïteit. Bij het opstellen van de prognoses zijn prudente aannames gedaan. Hierin is al rekening gehouden met eventuele tegenvallers. Zelfs dan is de beschikbare cashflow ongeveer drie maal zo hoog als de lening, wat meer dan voldoende zekerheid biedt. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Geen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is Autobedrijf Kooijman. Dit is de eenmanszaak van de heer C.G.J. Kooijman die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Ondernemer en overweegt u crowdfunding in te zetten? Laat ons u adviseren of dat voor uw financiering de beste route is.
Projectnaam Autobedrijf Kooyman
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 13-10-2016
Type financiering Lening
Streefbedrag € 150.000
Rente 7,00%
Looptijd (in maanden) 36 maanden
Branche Groothandel
Organisatievorm Eenmanszaak
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Werkkapitaal

Kunt u een beschrijving geven van uw onderneming (inclusief activiteiten en rechtsvorm) en wat uw onderscheidende kenmerken zijn? Ons familiebedrijf Autobedrijf Kooyman is een eenmanszaak, waarbij ik zelf de 5e generatie automotive ondernemer ben. Inmiddels bestaat het autobedrijf al meer dan 100 jaar waarvan wij ruim 60 jaar als dealer gespecialiseerd zijn in Fiat. Hiervoor waren wij een smederij en besloegen wij paarden. De hele historie gaat terug naar 1750. Op de locatie waar wij nu gevestigd zijn voert onze familie al vanaf 1850 haar activiteiten uit! Wij zijn een hecht team van medewerkers waarbij de jongste medewerker al 15 jaar bij ons werkt. Voor onderhoud, reparatie en schade vervullen wij een echte dorpsfunctie voor alle merken auto’s. Het merk Jeep is recentelijk aan ons bedrijf toegevoegd, waardoor wij extra verkooppotentie hebben. Wij zijn onderscheidend door onze klantgerichte benadering en kennis van de markt. Is iemand klant bij ons, dan hoeft deze nooit meer weg. Wij hebben antwoord op alle auto-gerelateerde vraagstukken, zoals financiering, verzekering, lease en import. Wij bieden elke auto - gebruikt of nieuw - tegen een concurrerende prijs! Tevens geloven wij in meer samenwerking tussen bedrijven onderling. Een van onze samenwerkingsverbanden kunt u zien op www.gebruiktefiatnederland.nl. Wist u dat campers voor 70% op een onderstel van Fiat staan? De site www.camperonderhoudnederland.nl is voor ons een aanvullend verkoopkanaal. Waar wordt de financiering voor aangewend? De financiering zal worden aangewend voor het inkopen van gebruikte auto’s. De vraag naar goede en betaalbare gebruikte auto’s in de prijsklasse tot € 10.000,- is groot en daar kunnen wij door middel van deze financiering optimaal op inspelen. Wij verwachten onze voorraad met circa 25 auto’s te kunnen uitbouwen. Ons huidig werkkapitaal zetten wij in om onze bestaande voorraad en doorloop van verkochte auto’s te financieren. Hoe is de organisatorische structuur van de onderneming? De ondernemingsvorm is een eenmanszaak. Ons team bestaat uit: Ikzelf – directie en verkoop Mijn vrouw – administratie en verkoop Drie monteurs Wat is globaal het omzetniveau van de onderneming? Onze omzet bedroeg de afgelopen jaren ruim € 1.800.000,-. Met de uitbreiding van de voorraad verwachten wij te kunnen doorgroeien naar € 2.800.000-. Dit is op basis van de verkoop van 100 extra auto’s tegen een gemiddelde verkoopprijs van € 10.000,-. Wat zijn de korte termijn vooruitzichten van de onderneming? Wij blijven in de basis doen wat wij altijd doen. Een autobedrijf waar iedereen zich prettig voelt en waarbij wij iedere klant persoonlijk kennen. De korte termijn vooruitzichten zijn ook met de reeds bestaande activiteiten zonder meer goed. Al jaren realiseren wij een positief resultaat. Met de financiering en de mogelijkheid tot bijkoop van extra voorraad willen wij onze positie extra versterken. In de prognose met de extra financiering zijn wij uitgegaan van een voorraad van 25 extra auto’s en een omloopsnelheid van ongeveer 3 maanden, wat inhoudt dat wij verwachten 100 auto’s per jaar extra te kunnen verkopen. Zowel onze eigen ervaringscijfers als ook cijfers uit de markt laten een grotere omloopsnelheid zien, waarmee wij de omzet toename voorzichtig hebben ingeschat. Door deze verkopen verwachten wij de winst minimaal te kunnen verdubbelen. Waarom vraagt u de lening aan via Geldvoorelkaar.nl? Het lijkt ons een interessante nieuwe manier van financiering, waarbij de renteopbrengst bij de medemens komt en niet bij de bank. Wat is uw eigen vermogen ten opzichte van uw balanstotaal? Ultimo 2015 bedraagt het eigen vermogen 22,5% van het balanstotaal van € 1.228.342,-. Wat is uw woonsituatie? Zijn er nog overige vaste bronnen van inkomsten? Ik ben in bezit van een eigen woning. Er zijn verder geen overige bronnen van inkomsten. Welk percentage van de vrij beschikbare cashflow zal worden besteed aan de rente en aflossing van deze lening? Ongeveer 33% van de geprognosticeerde vrij beschikbare cashflow wordt besteed aan de rente en aflossing. De aanvullende cashflow die met deze lening kan worden gerealiseerd dekt bijna twee maal het bedrag dat benodigd is voor de annuïteit. Bij het opstellen van de prognoses zijn prudente aannames gedaan. Hierin is al rekening gehouden met eventuele tegenvallers. Zelfs dan is de beschikbare cashflow ongeveer drie maal zo hoog als de lening, wat meer dan voldoende zekerheid biedt. Welke specifieke zekerheden kunt u inbrengen? Geen. Zijn er naast deze lening nog andere partijen die participeren in het verkrijgen van de benodigde middelen? Nee. Noot van Geldvoorelkaar.nl: Geldnemer is Autobedrijf Kooijman. Dit is de eenmanszaak van de heer C.G.J. Kooijman die hiermee tekent voor hoofdelijke aansprakelijkheid in privé.

Bron: Geldvoorelkaar d.d. 13-10-2016 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform Geldvoorelkaar
Platformlink Ga naar Geldvoorelkaar
Oprichtingsjaar platform 2010
Minimum investeringsbedrag € 100 per project
Investeringskosten Jaarlijkse succesfee 0,4% van uw investering

Lening - 5,00%

€2.000.000 / €2.500.000

BoleroCrowdfunding

Lening - 6,00%

€0 / €600.000

BoleroCrowdfunding

Lening - 7,00%

€0 / €200.000

LookandFin

Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?