Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Obligatie Obligaties op naam met een nominale waarde van € 100 , met een max van € 25.000 per investeerder. Een obligatie is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. De emittent verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag en rente terug te betalen volgens een vooraf afgesproken periodiciteit. De obligatie is dus een vorm van een lening. Obligaties naar Belgisch recht Staat van herkomst van de emittent ARDANCY (de 'emittent'), een BV naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0753658920. Belangrijkste risico's Kredietrisico: Investeren in obligaties van jonge bedrijven en/of groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag en de rente geheel of gedeeltelijk te verliezen in het geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie, faillissement of vergelijkbare procedure. Liquiditeitsrisico: De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen. Het zou daarom kunnen dat beleggers niet in staat zijn om hun obligaties te verkopen. Rating risico: Ratings gepubliceerd op de website geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de obligaties. Een rating is geen aanbeveling om de obligaties te kopen, te verkopen of aan te houden en kan te allen tijde door het ratingbureau worden herzien of ingetrokken. Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in obligaties download de Crowdfunding Brochure. Vergoeding De vergoeding voor de klant (zowel bruto als netto op jaarbasis na aftrek van kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon in België), indien mogelijk voorgesteld in de vorm van actuariële rendementen. 6,50% op jaarbasis of 4.55% na afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België). De identiteit en kredietwaardigheid van de entiteit Op dit platform worden er geen ratings aan emittenten toegekend door entiteiten van de KBC groep. In bepaalde gevallen werden er wel ratings aangekocht bij een extern ratingbureau welke u in voorkomend geval kan vinden onder 'Risicoscore Dun & Bradstreet’. Overzicht kosten De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving, KBC Touch of Bancontact. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,... Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekendgemaakt De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen. Relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie Alvorens te investeren lees aandachtig de algemene voorwaarden, de crowdfunding brochure en de investeringsovereenkomst. Prospectus Deze campagne wordt gepubliceerd mits uitgifte van een informatienota. Er is geen prospectus beschikbaar. Uitgiftedatum De datum van uitgifte is de datum dat de campagne gesloten wordt, die gepland staat voor 21/12/2020. Looptijd van de obligatie Looptijd van 60 maanden. Kosten voor de emittent Indien het minimum doelbedrag wordt opgehaald is de campagne succesvol en zal na afloop van de campagne een succes fee van 4,50% op het totaal opgehaalde bedrag worden aangerekend aan de emittent. Risicoscore Dun&Bradstreet De risicoscore is afkomstig van Dun&Bradstreet. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van ratings die extern zijn aangekocht. De datum van de Rating wordt meegegeven in de desbetreffende campagne. KBC Bank is onder geen enkel beding gehouden om de Rating te actualiseren ingeval van evoluties na de datum van de Rating. 1 Minimaal risico 2 Minder dan gemiddeld risico 3 Meer dan gemiddeld risico 4 Hoog risico N.A. Geen informatie beschikbaar: zeer hoog risico Contactgegevens interne en externe klachtendienst Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429 00 32 en/of ombudsman@ombudsfin.be).

Al geïnvesteerd via crowdfunding? Beheer uw investeringen eenvoudig via Crowdfundpanel.
Projectnaam ARDANCY
Projectlink Ga naar project
Plaatsingsdatum 22-10-2020
Type financiering Lening
Streefbedrag € 1.000.000
Rente 6,50%
Looptijd (in maanden) 60 maanden
Branche Vastgoed
Organisatievorm Besloten vennootschap
Ontwikkelfase Volwassen
Doel van investering Objectfinanciering

Obligatie Obligaties op naam met een nominale waarde van € 100 , met een max van € 25.000 per investeerder. Een obligatie is een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een onderneming. De emittent verbindt er zich toe om het oorspronkelijk belegde bedrag en rente terug te betalen volgens een vooraf afgesproken periodiciteit. De obligatie is dus een vorm van een lening. Obligaties naar Belgisch recht Staat van herkomst van de emittent ARDANCY (de 'emittent'), een BV naar Belgisch recht met ondernemingsnummer 0753658920. Belangrijkste risico's Kredietrisico: Investeren in obligaties van jonge bedrijven en/of groeibedrijven is zeer risicovol. Zo loopt de belegger het risico om het belegde bedrag en de rente geheel of gedeeltelijk te verliezen in het geval van vereffening, ontbinding, reorganisatie, faillissement of vergelijkbare procedure. Liquiditeitsrisico: De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen. Het zou daarom kunnen dat beleggers niet in staat zijn om hun obligaties te verkopen. Rating risico: Ratings gepubliceerd op de website geven mogelijk niet het potentiële effect weer van alle risico's met betrekking tot de structuur, de markt en andere factoren die van invloed kunnen zijn op de waarde van de obligaties. Een rating is geen aanbeveling om de obligaties te kopen, te verkopen of aan te houden en kan te allen tijde door het ratingbureau worden herzien of ingetrokken. Voor een overzicht van de risico’s verbonden aan beleggingen in obligaties download de Crowdfunding Brochure. Vergoeding De vergoeding voor de klant (zowel bruto als netto op jaarbasis na aftrek van kosten en belastingen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon in België), indien mogelijk voorgesteld in de vorm van actuariële rendementen. 6,50% op jaarbasis of 4.55% na afhouding van roerende voorheffing (momenteel 30%; bedragen van toepassing op een gemiddelde natuurlijke persoon met woonplaats in België). De identiteit en kredietwaardigheid van de entiteit Op dit platform worden er geen ratings aan emittenten toegekend door entiteiten van de KBC groep. In bepaalde gevallen werden er wel ratings aangekocht bij een extern ratingbureau welke u in voorkomend geval kan vinden onder 'Risicoscore Dun & Bradstreet’. Overzicht kosten De investeerder betaalt geen kosten bij een betaling via bankoverschrijving, KBC Touch of Bancontact. Verder zijn er geen andere kosten, geen bewaarloon, geen lidmaatschapsgelden,... Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekendgemaakt De obligaties noteren niet op een beurs. Bijgevolg zijn de obligaties uiterst illiquide en valt de marktwaarde moeilijk te bepalen. Relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie Alvorens te investeren lees aandachtig de algemene voorwaarden, de crowdfunding brochure en de investeringsovereenkomst. Prospectus Deze campagne wordt gepubliceerd mits uitgifte van een informatienota. Er is geen prospectus beschikbaar. Uitgiftedatum De datum van uitgifte is de datum dat de campagne gesloten wordt, die gepland staat voor 21/12/2020. Looptijd van de obligatie Looptijd van 60 maanden. Kosten voor de emittent Indien het minimum doelbedrag wordt opgehaald is de campagne succesvol en zal na afloop van de campagne een succes fee van 4,50% op het totaal opgehaalde bedrag worden aangerekend aan de emittent. Risicoscore Dun&Bradstreet De risicoscore is afkomstig van Dun&Bradstreet. Voor zover toegelaten onder enig toepasselijk recht, aanvaarden KBC Bank en enige met haar verbonden personen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de correctheid, de volledigheid, de actualiteit of de stiptheid van ratings die extern zijn aangekocht. De datum van de Rating wordt meegegeven in de desbetreffende campagne. KBC Bank is onder geen enkel beding gehouden om de Rating te actualiseren ingeval van evoluties na de datum van de Rating. 1 Minimaal risico 2 Minder dan gemiddeld risico 3 Meer dan gemiddeld risico 4 Hoog risico N.A. Geen informatie beschikbaar: zeer hoog risico Contactgegevens interne en externe klachtendienst Bij klachten kunt u zich wenden tot administratie@bolero-crowdfunding.be (+32 2 429 00 32 en/of ombudsman@ombudsfin.be).

Bron: BoleroCrowdfunding d.d. 22-10-2020 Disclaimer: De beschrijving is letterlijk overgenomen van bovenstaande Bron en (eventueel) gecorrigeerd voor Persoonsgevens. Beek & Linden B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze beschrijving. Eigenaar van het project kan via Crowdfundmarkt een verzoek indienen om de beschrijving te verwijderen van deze pagina.

Platform BoleroCrowdfunding
Platformlink Ga naar BoleroCrowdfunding
Oprichtingsjaar platform 2019
Minimum investeringsbedrag € 25 per project
Investeringskosten

Lening - 6,00%

€0 / €250.000

Look&Fin

Lening - 7,00%

€0 / €200.000

Look&Fin