Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van FSMA-geregistreerde platformen
Cijfers eerste helft 2020: 37% krimp maar niet knock-out
30 juni 2020 article-image

De Nederlandse markt voor crowdfundingleningen komt in de eerste helft van 2020 niet verder dan 104 miljoen euro, 37% minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van Crowdfundmarkt, een brancheorganisatie voor crowdfunding. Ondanks de scherpe daling in het aantal nieuwe projecten (-30%) als gevolg van de Coronacrisis ziet de sector de nabije toekomst niet somber in. De uitbraak van het COVID-19 virus en de maatregelen die hierop volgden hebben een grote impact gehad op de Nederlandse crowdfundingsector. Maar ondanks de onzekerheden in deze crisis zijn er toch nog veel projecten gefinancierd de afgelopen maanden. Vanaf april is de markt teruggeworpen naar het niveau van 2017, maar het fundament onder markt is robuust. De twee grootste spelers in de markt Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar zijn optimistisch. "Direct na het uitbreken van de crisis zijn we in gesprek gegaan met onze investeerders en ondernemers om, bij reeds lopende projecten, passende maatregelen te kunnen nemen indien noodzakelijk", aldus Jeroen ter Huurne van Collin Crowdfund. "Wij zijn, gedurende deze hele crisis, in staat gebleken dagelijks nieuwe ondernemers aan financiering te helpen. Dit toont aan dat onze organisatie volwassen is en over een solide basis beschikt." Edwin Adams van Geldvoorelkaar ziet dat in de maanden mei en juni van dit jaar de markt weer aantrekt. "Qua volume doen we het zelfs beter dan in de dezelfde periode vorig jaar" constateert hij. "Het blijkt dat ondernemers hun plannen logischerwijs wel iets uitstellen maar niet afstellen. Onze verwachting is dat in de 2e helft van 2020 de markt weer verder aantrekt." Voor Horeca Crowdfunding Nederland van mede-eigenaar Keimpe Tuinenga is het een heel bijzondere periode gezien de ingrijpende coronamaatregelen in de horeca. "Ook wij zijn hier uiteraard door overvallen en hebben direct een 'on hold' periode (geen rente- en aflossingsverplichting) ingelast die de ondernemers lucht geeft om te kunnen overleven". Sinds het begin van de crisis zijn er ook bij Horeca Crowdfunding Nederland nog een ruim aantal projecten in korte tijd gefund. "Ons platform heeft een groot en trouw investeerdersnetwerk dat verder kijkt dan deze crisis. Goede horecaconcepten blijven hun weg naar de markt vinden." stelt Tuinenga. Bron: Crowdfundmarkt Analytics

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

De kracht van crowdfunding
28 juni 2020 article-image

Crowdfunding kan een alternatief zijn voor bedrijven die niet in aanmerking komen voor bankfinanciering en die vanwege de coronacrisis moeten uitwijken naar alternatieve financieringsvormen. Advocaten Peter Bos en Jeroen van Straaten leggen uit hoe crowdfunding tegemoet komt aan kapitaalbehoefte. In een recent kort onderzoek van de European Crowdfunding Network signaleren meerdere Europese crowdfundingsplatformen een daling in het aantal nieuw geregistreerde projecten en vrezen zij een verder dalende deal flow als gevolg van corona. Maar is die vrees terecht? Crowdfunding biedt een efficiënt en passend antwoord op de kapitaalbehoefte van kleine en middelgrote ondernemingen. Zeker wanneer zij niet in aanmerking komen voor bankfinanciering. Dat zal niet anders zijn wanneer bankfinanciering die kapitaalbehoefte als gevolg van corona in toenemende mate onbeantwoord laat.

Opmars alternatieve financieringsvormen

Ook in Nederland zijn alternatieve financieringsvormen al enige jaren bezig met een opmars. Met name kleine en middelgrote ondernemers blijken de voordelen steeds vaker te ontdekken. Een relatief beperkte kapitaalbehoefte maakt de traditionele bankfinanciering voor hen niet altijd beschikbaar. Het is goed mogelijk dat dit aantal het komende jaar sterk toeneemt als gevolg van corona. Financiering middels inzet van informal investors, business angels en crowdfundingplatformen biedt uitkomst. Van de gangbare alternatieve financieringsvormen is crowdfunding niet de meest gebruikte. Het aantal investeringen middels private equity, equipment lease en factoring steekt – tot op heden – ver boven dat van crowdfunding uit. Dat neemt echter niet weg dat crowdfunding wint aan populariteit en het aantal middels crowdfunding gefinancierde transacties in korte tijd sterk is toegenomen. Zo steeg het in 2019 middels crowdfundingplatformen opgehaalde kapitaal naar een totaal van 424 miljoen euro. Een groei van 29% ten opzichte van de in 2018 opgehaalde 329 miljoen euro. Maar liefst 385 miljoen euro van het totaal in 2019 opgehaalde bedrag was bestemd voor ondernemingen. De overige investeringen gingen naar maatschappelijke projecten, creatieve projecten en consumentenleningen.

Financieringsstructuur van crowdfunding

Bij crowdfunding zijn in het algemeen drie partijen betrokken: (i) de kapitaalbehoeftige geldnemer, (ii) de crowd die als geldgever bereid is in de kapitaalbehoefte van de geldnemer te voorzien en (iii) het platform dat deze twee partijen bij elkaar brengt. In de (grofweg) vier varianten van crowdfunding die bestaan, investeert de crowd (a) in de vorm van een gift (donation), (b) tegen ontvangst van een beloning (reward based), (c) in de vorm van een lening (loan based) of (d) tegen ontvangst van een recht op dividend (equity based). De loan based variant is op de Nederlandse crowdfundingplatformen veruit de meest gebruikte vorm van crowdfunding. Van de in 2019 opgehaalde 424 miljoen euro werd 377 miljoen (89%) geïnvesteerd in de vorm van een lening. In volgorde van afnemende populariteit volgden de donation, reward based en equity based varianten. Welke financieringsstructuur wordt gekozen, hangt veelal af van het doel van de crowdfunding en de mogelijkheden van de geldnemer een rendement of aflossing in het vooruitzicht te stellen. Daarnaast kunnen ook de toepasselijke regels van invloed zijn.

Nationale regelgeving

Afhankelijk van welke variant van crowdfunding wordt gekozen, gelden namelijk verschillende regels. In de basis biedt het Nederlandse recht contractsvrijheid. De partijen die één van de hier genoemde crowdfunding varianten toepassen, zullen dat veelal doen op basis van een schenkings-, investerings-, geldlenings- of combinatie van een koop- en leveringsovereenkomst. De vrijheid die partijen hebben – die overigens veelal wordt ingevuld door het crowdfundingplatform – maakt het hun mogelijk aanvullende afspraken op te nemen over bijvoorbeeld de verstrekking van zekerheden, converteerbaarheid van de lening, aanvullende investeringsvoorwaarden of vennootschapsrechtelijke vormgeving van de crowdfunding. Nederland kent nog geen uniform kader voor regulering van crowdfunding. Op dit moment vallen varianten van de loan based en equity based crowdfunding onder toezicht van de AFM en kwalificeert het deelnemende crowdfundingplatform als beleggingsonderneming of financiële dienstverlener. Het verschil tussen deze kwalificaties is belangrijk aangezien zij een eigen toezichtkader en verschillende wettelijke vereisten kennen. Specifiek voor crowdfunding geschreven regels maken het mogelijk om vormen van crowdfunding die onder het regime van de Wft vallen, middels een ontheffing, vergunning of vrijstelling aan te bieden. Wel blijven er beperkingen bestaan voor het aantrekken van investeerders buiten de landsgrenzen.

EU regelgeving

Op Europees niveau wordt al enige tijd gesproken over de behoefte aan een regelgevend kader. Een eerder daartoe door de Europese Commissie opgezet actieplan en de daaruit voortvloeiende, tot de lidstaten gerichte voorstellen (ECSP en MiFID II wijziging) hebben echter nog niet tot definitieve regelgeving geleid, laat staan een geharmoniseerd kader binnen de EU. De behoefte aan dit kader zal groeien als ondernemers binnen de EU door de gevolgen van de coronacrisis steeds vaker niet in aanmerking komen voor traditionele bankfinanciering. Zolang dit kader er niet is, houden de Nederlandse toezichthouders toezicht op basis van nationale regels en is het niet eenvoudig om op grensoverschrijdende basis crowdfunding aan te bieden binnen de EU.

De kracht van crowdfunding

De kracht van crowdfunding zit hem in het gegeven dat het risico van de gehele financiering niet bij een beperkt aantal financiers ligt. Dat maakt de investering niet alleen laagdrempelig voor de financier, maar ook voor de kapitaalbehoeftige ondernemer. Die hoeft zich via een crowdfundingplatform namelijk alleen te richten tot de (nog) onbekende financiers en bespaart zichzelf een zoektocht en onderhandelingstraject. Hoe groter het bereik van het crowdfundingplatform, des te groter de kans dat de gevraagde financiering wordt opgehaald. Crowdfunding en uitbreiding van het bereik van crowdfundingplatformen binnen de EU zouden daardoor van toegevoegde waarde kunnen zijn in het financieel gezond houden van ondernemingen en de realisatie van hun investeringen. Komt een groeiend aantal ondernemingen door de gevolgen van corona inderdaad niet in aanmerking voor bankfinanciering, dan biedt crowdfunding hun een krachtig alternatief. Deze blog is geschreven door Peter Bos en Jeroen van Straaten van Wieringa Advocaten te Amsterdam. Bron: Advocatie.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

MKB coronamonitor: ondernemers worden weer optimistischer
25 juni 2020 article-image

Ondernemers zijn steeds optimistischer over de nabije toekomst. Een ruime meerderheid heeft vertrouwen in de eigen financiële buffers en in het overleven van deze crisis. Ook neemt de onzekerheid af. Ondernemers hebben meer zicht op toekomstige omzet. Dit blijkt uit een nieuwe meting van de MKB coronamonitor door Motivaction en MKB Servicedesk. Steeds minder ondernemers geven aan dat zij al hun activiteiten stil hebben liggen. Onder mkb-ondernemers is dit gedaald van 17 procent begin mei naar negen procent begin deze maand. Bij zzp’ers daalde dat percentage van 38 procent naar 27 procent. Ook zijn minder ondernemers bang dat hun bedrijf deze crisis niet overleeft.

Vertrouwen onder ondernemers groter

Vertrouwen in de toekomst is bij het merendeel aanwezig. Bijna vier op de vijf ondernemers hebben er alle vertrouwen in dat zij met hun bedrijf goed uit de crisis gaan komen. In het begin van de crisis had minder dan twee derde (65 procent) dit gevoel. Ook het vertrouwen in de eigen financiële buffers neemt toe. In het begin van april gaf 52 procent van de ondernemers aan de klap van de crisis te kunnen opvangen met hun eigen buffers, nu is dat 64 procent.

Onzekerheid daalt, maar is nog altijd groot

,,Positieve signalen zien we ook terug in de afnemende onzekerheid onder ondernemers. 38 procent van de ondernemers gaat gebukt onder een hoge mate van onzekerheid. Dat is veel, maar begin mei was dit nog 46 procent'', aldus Ronald de Snoo van MKB Service Desk. Het is voor deze ondernemers moeilijk om toekomstige omzet in te schatten. Begin mei verwachtte nog 67 procent van de ondernemers een negatief effect van de crisis op hun omzet, dat is nu licht gedaald naar het nog altijd hoge niveau van 62 procent. Bron: DeOndernemer.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Overheidsgaranties leiden tot ongelijk speelveld voor alternatieve leenplatformen
19 juni 2020 article-image

De coronamaatregelen zorgen voor marktverstoring, aldus de Stichting MKB Financiering. Leenplatformen in het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor oneerlijke concurrentie en marktverstoring door het goedkope kapitaal en hoge garanties die nu vooral bruikbaar zijn door banken. Volgens Stichting MKB Financiering speelt deze situatie ook in Nederland. Britse alternatieve financiers voeren momenteel gesprekken om net als banken toegang te krijgen tot goedkoop kapitaal van Bank of England. Zij waarschuwen dat de alternatieve financieringsmarkt ten onder kan gaan als de overheid hen niet meer tegemoetkomt.

Waarschuwing

Volgens Stichting MKB Financiering speelt er een soortgelijke situatie in Nederland. Het bestuur van de stichting stuurde een brief aan Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Minister Wiebe Hoekstra van Financiën om te waarschuwen voor een vergelijkbare situatie in Nederland. “Hoewel de regering complimenten verdient voor het snelle handelen bij de start van de crisis, merken we dat er nu aanvullende maatregelen nodig zijn om uit de crisis te investeren”, aldus voorzitter Ronald Kleverlaan. “Een onbedoeld effect van de eerste regelingen is dat non-bancaire financiers er minder goed gebruik van konden maken, waardoor de innovatie in de MKB-financieringsmarkt wordt beperkt en er minder keuze is ontstaan voor ondernemers. Niet alleen op korte termijn worden ondernemers nu beperkt, maar het kan een blijvend effect hebben op de verbreding van de MKB-financieringsmarkt”, zo stelde Kleverlaan.

Geen eerlijk speelveld

Volgens Kleverlaan zorgen de coronamaatregelen voor marktverstoring, omdat er geen eerlijk speelveld is tussen de traditionele financiers, waaronder banken, en aanbieders van bijvoorbeeld financieringsvormen als crowdfunding of factoring. “Nieuwe non-bancaire financiers zijn niet ingeschakeld bij steunmaatregelen, terwijl de fintech-oplossingen die zij aanbieden beter passen bij de doelgroep en oplossingen die nodig zijn”, aldus Kleverlaan. Stichting MKB Financiering waarschuwt dat de innovaties en vernieuwingen in de MKB-financieringsmarkt tot stilstand komen nu steunmaatregelen voor deze markt uitblijven. “Dit heeft als risico dat we vele jaren terug worden gezet en de keuzevrijheid voor ondernemers weer sterk beperkt wordt.” De stichting merkt op dat de non-bancaire financieringsmarkt net aan een opmars bezig was. In 2019 werd er nog voor ruim 2,7 miljard euro aan nieuwe non-bancaire leningen verstrekt, hetgeen op jaarbasis een groei van 26% betekende. Daarmee financiert één op de vijf MKB-ondernemingen de activiteiten buiten de banken om. Aanbieders van non-bancaire financieringen verstrekten bovendien 41% meer leningen dan in 2018. “Als de trend van de toename in kleinzakelijke financieringen de komende jaren doorzet, nemen de non-bancaire financiers de rol als grootste geldschieter rond 2023 over van de banken”, aldus de stichting.

Klap voor horeca en retail

Als deze markt geen steuntje in de rug krijgt van de overheid, dan kan de groei tot stilstand komen. Dit zal volgens de stichting onder meer een impact hebben op bijvoorbeeld ondernemers uit de horeca en retail, sectoren waar banken doorgaans niet staan te springen om leningen aan te verstrekken. “Een aantal nieuwe financiers heeft in deze sectoren expertise opgebouwd en kan bij uitstek deze markt beoordelen en goed bedienen met passende financiering. De partijen die dit apparaat en de expertise wel hebben staan nu helaas langs de kant.” Stichting MKB Financiering hoopt dat de overheid snel ingrijpt. “Door de steunmaatregelen is er onbedoeld een ongelijk speelveld ontstaan. Dat moet zo snel mogelijk hersteld worden, zodat na het aflopen van de steunmaatregelen de ondernemers weer gebruik kunnen maken van een breed palet aan financieringsaanbieders voor het MKB.” Bron: Participaties.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout