Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van FSMA-geregistreerde platformen
Ondernemer heeft nu meer aan maatwerk van banken
22 november 2020 article-image

Banken bieden geen collectieve betaalpauze meer voor aflossing van bedrijfsleningen. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Chris Buijink vindt individuele beoordeling de beste manier waarop banken in onzekere tijden hun klanten bijstaan. “We varen in de mist, veel is onzeker” stelt Buijink. Voor nu is de strategie van de banken daarom “op de tast vooruitgaan en vooral die bedrijven helpen die perspectief hebben.” Buijink vertelt in gesprek met KVK onder andere waarom een maatwerkstrategie het bedrijfsleven beter helpt dan met hagel schieten. Daarnaast legt hij uit wat je mogelijkheden zijn als je bedrijf structureel in de problemen zit. Tenslotte vertelt hij hoe je je eigen overlevingskansen kunt inschatten én hoe je de bank van je kansen kunt overtuigen.

In het voorjaar verleenden banken nog collectief betalingsuitstel aan bedrijven. Waarom nu niet meer?

“In het voorjaar gaven banken betalingsuitstel omdat veel bedrijven met liquiditeitsproblemen zaten. Toezichthouders maakten dat tijdelijk mogelijk omdat banken sterke buffers hadden. Dat gaf veel ondernemers lucht. Maar nu duurt de crisis langer dan we allemaal dachten. Banken willen open blijven voor klanten die ze kunnen helpen. Om dat verantwoord te blijven doen, moeten banken ook de moeilijke beslissing nemen om niet verder te financieren. Die keuze maken ze als duidelijk is dat een klant een financiering nooit meer kan terugbetalen. Uitstel blijft dus mogelijk, maar wel op basis van individuele beoordelingen. Dat is in het belang van de klant en de bankensector zelf. En dus de andere klanten van banken.”

Het einde van de coronacrisis ligt verder weg dan gedacht. Hoe schat de bankensector de gezondheid van het Nederlandse bedrijfsleven in?

“Er is nog steeds veel onzekerheid. Hoe langer de crisis duurt, hoe groter de economische risico’s worden. Bij banken zijn we gewend om risico’s in te schatten, maar we weten dit keer niet echt wat er gaat gebeuren. Dat is in de eerste plaats vervelend als je in de horeca of evenementenbranche zit, en natuurlijk ook voor banken. Dit is een ongekende crisis die littekens achterlaat. Bij ondernemers en bij banken. Maar we kunnen dat aan. Een aantal bedrijven betaalt ook al terug. We zien op dit moment weinig problemen.”

Er gaan relatief weinig bedrijven failliet. Moet de grote klap nog komen?

“Tsja, dat is het gekke van dat varen in de mist. We weten het niet. Je denkt, dat kan toch niet anders? Maar we zien het nu nog niet. Niet in het aantal faillissementen, maar ook niet in de werkloosheid die redelijk op peil blijft. Dat komt door de goed werkende NOW, maar ook doordat bedrijven hun doorlopende kosten zoveel mogelijk hebben beperkt. Daarnaast is er binnenkort de nieuwe wet WHOA. Die wet heeft als doel akkoorden tussen schuldeisers over het herstructureren van een bedrijf te vereenvoudigen en daarmee faillissementen van levensvatbare bedrijven te voorkomen. De WHOA brengt hopelijk rust, en stabiliseert bedrijven en hele sectoren.” “We denken dat het in 2021 moeilijker wordt, maar dat is afhankelijk van zoveel factoren. Voor nu is de oplossing: op de tast vooruitgaan in de mist en je richten op de bedrijven die perspectief houden.”

Hoe helpen banken ondernemers met schuldproblemen?

“Met een aantal dingen. Het initiatief Geldfit Zakelijk van de Nederlandse Schuldhulp Route (NSR) is sinds kort in de lucht. Dat is een platform waar ondernemers die zich zorgen maken over oplopende schulden terechtkunnen voor hulp. Ook banken doen hieraan mee. Voor ondernemers zonder perspectief is het niet goed om je reserves op te eten en je persoonlijk vermogen aan te spreken om maar in de lucht te blijven.” “Voor ondernemers die met vragen en onzekerheid zitten geldt: ga in gesprek met je bank over wat wel en niet kan in je situatie. Doe dat zodra je daar behoefte aan hebt. Wees nooit bang om naar je bank te stappen. Niet iedereen vindt het makkelijk om in gesprek te gaan als je problemen hebt, maar doe dat vooral wel. In het algemeen geldt: laat je ook bijstaan door je eigen accountant en adviseurs.”

Hoe dragen banken bij aan de oplossing van de economische gevolgen van de coronacrisis?

“Door hetzelfde te doen wat we afgelopen tijd hebben gedaan: bedrijven met perspectief financiering bieden. In de winter, maar ook in 2021. Daar zijn de overheidsregelingen BMKB-C, GO-C, KKC, met borgstellingen van de overheid natuurlijk voor bedoeld.” “Meer in het algemeen: de bankensector zoekt met ministeries en andere partijen naar oplossingen die iets kunnen toevoegen aan de gereedschapskist van de overheid om bedrijven te helpen. Zij denken nu bijvoorbeeld na over of en hoe je als onderneming een time-out kunt nemen. Daar komt een hoop bij kijken, ook omdat we nog niet precies weten wat het nieuwe normaal wordt.” “Ondertussen moeten ondernemers zelf ook vooruit kijken. In de horeca en andere sectoren zie je allerlei ondernemers die met nieuwe initiatieven komen om bezig te blijven.”

Soms is het voor bedrijven moeilijk om aan bankfinanciering te komen. Waarom ketst een aanvraag meestal af?

“Banken financieren alleen als ondernemers hun rente en aflossingen van de aanvullende financiering kunnen dragen. Ze bekijken hoe groot de kans is dat een klant door zwaar weer heen kan bewegen. De bank kijkt naar de visie van de aanvrager, de prestaties van een bedrijf in het verleden en de kwaliteit van het totale plan. De beoordelaar let bij de inschatting op wat de verwachte kasstroom is als de coronacrisis straks voorbij is. Hoeveel omzet gaat de ondernemer dan draaien? En hoe verhoudt zich dat tot de lening en de afbetaalverplichting?” “In de beoordeling van banken zit een volgorde. Eerst schatten banken de kasstroom in. Daarna kijkt de bank naar de buffers in het bedrijf zelf om eventuele tegenslagen op te vangen. Pas aan het eind komen zekerheden als hypotheek en pandrecht in beeld. Een sterk eigen vermogen en beschikbare zekerheden verlagen het risico van de bank. Maar je wilt bij het aangaan van de financiering natuurlijk niet dat je al snel die zekerheden moet aanspreken. De beschikbaarheid van zekerheden is voor banken een sluitstuk om het risico te accepteren. De overheidsgaranties zoals de BMKB-C, GO-C en KKC richten zich dus ook precies op dat aspect.”

Stel dat je je eigen kansen positief inschat. Hoe vergroot je je kans op financiering bij je bank?

“Ondernemers die financiering willen, moeten natuurlijk eerst zelf afwegen of ze dat wel of niet kunnen dragen. Net als de bank maak je zelf eerst een inschatting van je capaciteit om terug te betalen. Het gaat erom dat je de bank laat zien dat je zelf inzicht hebt in hoe je bedrijf ervoor staat. Kun je onderbouwen wat je normale omzet zou zijn zonder de coronacrisis? En weet je bovendien hoe het je bedrijf de afgelopen jaren is vergaan en door welke factoren dat kwam? Het is moeilijk om vooruit te kijken in de mist, maar dan is het soms handig de achteruitkijkspiegel te gebruiken.” “Hoe beter je inzicht, hoe beter je de bank kunt tonen dat je bedrijf perspectief heeft op het moment dat de situatie normaliseert. Anders gezegd: hoe beter voorbereid je de bank binnenstapt, hoe groter de kans op een succesvolle aanvraag.” Bron: KvK.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Coronakrediet via crowdfunding
19 november 2020 article-image

Ruim 4.500 ondernemingen hebben al gebruik gemaakt van de BMKB-C. Daarbij is 883 miljoen euro aan krediet verstrekt, volgens de Nederlandse Vereniging van Banken. Slechts een heel klein deel van de kredieten met garantieregeling is echter verstrekt via non-bancaire financiers. MKB-financieringsplatform October, dat geld van institutionele beleggers combineert met crowdfunding, heeft daarom het Corona Snelkrediet ontwikkeld. Door de inzet van de BMKB-C regeling te combineren met haar technologie kan het platform nu in 24 uur duidelijkheid geven over toekenning van een staatstgegarandeerde lening tot 200.000 euro. "Juist in deze tijd is het ontzettend belangrijk dat ons midden- en kleinbedrijf over voldoende middelen kan blijven beschikken," reageert Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. "Snel duidelijkheid krijgen over een aanvraag kan voor MKB'ers van cruciaal belang zijn. Daarom ben ik blij dat een FinTech partij zoals October de BMKB-C regeling op deze manier inzet en zorgt voor snelle uitsluitsel over de kredietaanvraag. Het zijn dit soort initiatieven, die ons MKB nodig heeft." "Uiteindelijk lopen de steunpakketten van de overheid af en ook het belastinguitstel dient te worden terugbetaald. Het MKB is intussen op haar reserves ingeteerd, en als de situatie normaliseert, zal de behoefte aan werkkapitaal sterk toenemen," zegt October. "De crisis ontvouwt zich in slow motion en kan worden beperkt indien het MKB over voldoende liquiditeit beschikt." In Italië en Frankrijk wordt dit middel al sinds de zomer ingezet. "Daarmee voorzien we ondernemers binnen vier uur van een commitment en binnen 24 uur staat het geld op de rekening. Hier wordt gefinancierd met een 90 procent staatsgarantie." Bron: FM.nl

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Stagiair gezocht voor onderzoek direct lending markt in 27 EU lidstaten
16 november 2020 article-image

Direct lending is een vorm van financiering waarbij de bank buitenspel wordt gezet. Geld lenen zonder bank dus. Traditioneel verstrekken banken kredieten aan ondernemers. De banken halen hun kapitaal op bij institutionele beleggers en andere vermogenden, zoals particulieren. Direct lending slaat de stap naar de bank over, door beleggers en andere vermogenden meteen in contact te brengen met ondernemers die op zoek zijn naar kapitaal. Voor investeerders via direct lending heeft Crowdfundpanel een tool ontwikkeld die via banktransacties real time inzicht geeft in een individuele investeringsportefeuille. Door gebruik te maken van PSD2 richtlijnen is het mogelijk deze service in alle 27 EU lidstaten aan te bieden. Om beter zicht te krijgen op de potentie in de Europese direct lending markt zijn wij op zoek naar een stagiair die marktonderzoek wil doen in de 27 EU lidstaten waar de PSD2 richtlijnen van toepassing zijn. Per EU lidstaat willen we o.a. weten: - Hoeveel wordt gefinancierd via direct lending? - In welke sectoren is direct lending populair? - Wie zijn de belangrijkste aanbieders van direct lending? - Hoeveel investeerders zijn actief in direct lending? - Wat is de omvang van de gemiddelde investeringsportefeuille per investeerder? - Bij hoeveel aanbieders van direct lending zijn investeerders gemiddeld actief? We treden graag in overleg om samen tot een interessant en uitvoerbaar onderzoeksplan te komen. De werkzaamheden en begeleiding kunnen geheel online plaatsvinden en een stagevergoeding behoort tot de mogelijkheden. Interesse? Stuur een mail naar info@crowdfundpanel.com en we komen graag met jou in contact!

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Institutioneel geld en crowdfunding vinden samen de weg naar het MKB
12 november 2020 article-image

Geldvoorelkaar.nl werkt samen met Crosslend en wil zo de crowdfundingmarkt een positieve boost geven in Nederland, zodat (institutionele) investeerders en geldleners nog sneller met elkaar verbonden worden. De samenwerking en daarmee het bijbehorende netwerk zal een positieve bijdrage zijn in het verbreden van de financieringsopties in de crowdfundingmarkt. Crosslend heeft recent een belangrijke samenwerking tussen een Europese institutionele investeerder gekoppeld aan Geldvoorelkaar.nl. Geldvoorelkaar.nl is goedgekeurd voor accreditatie door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor het verkrijgen van leningen onder het beschermingsstelsel van de overheid m.b.t. de BMKB-C regeling. Geldvoorelkaar.nl is één van de eerste vijf platformen met deze accreditatie. Dankzij deze nieuwe ontwikkeling heeft de particuliere markt van Geldvoorelkaar.nl nu ook het voordeel te kunnen profiteren van investeringen in de door de overheid gesteunde MKB-kredietprojecten. Op deze manier opent de samenwerking met CrossLend een deur naar meer institutionele financieringen binnen Europa. Edwin Adams, directeur van Geldvoorelkaar.nl, zegt: ‘’voor mij is de samenwerking een mooie ontwikkeling voor onze crowdfunding organisatie Geldvoorelkaar.nl. Ik ben trots om samen te werken met Crosslend. De samenwerking opent nieuwe deuren om onze financiering-opties te verbreden en daardoor kunnen we meer institutionele financiering binnen Europa krijgen. Het geeft ons nieuwe perspectieven in de markt. Ik ben er 100% zeker van dat de samenwerking resulteert in een positieve ontwikkeling voor de financieringsbehoefte van kleine en grotere bedrijven in Nederland tijdens de coronacrisis en voor in de toekomst. Oliver Schimek, oprichter van Crosslend zegt: ‘’Wij zijn erg enthousiast over de samenwerking met Geldvoorelkaar.nl. We willen graag met onze samenwerking de financieringsopties verbreden voor onze lokale bedrijven in Nederland. Als erkend marktleider sluiten de reputatie en ervaring van Geldvoorelkaar.nl goed aan bij de missie van CrossLend om de mogelijkheden van MKB-kredietverlening in Europa te verbreden en te standaardiseren''.

Over Geldvoorelkaar.nl

Geldvoorelkaar.nl is in 2010 opgericht als de eerste crowdfunding platform in Nederland. Geldvoorelkaar.nl bestaat sinds deze maand 10 jaar. In tien jaar tijd heeft Geldvoorelkaar.nl goede ontwikkelingen gemaakt in de crowdfundingmarkt. Via Geldvoorelkaar.nl wordt de 'echte' economie ondersteund. MKB-ondernemers en vastgoedbeleggers realiseren de groei van hun bedrijf, met dank aan duizenden investeerders die in hen geloven en investeerders profiteren van een aantrekkelijk rendement. Sinds het bestaan heeft Geldvoorelkaar.nl ruim €237,5 miljoen euro gefinancierd aan krediet over 1700 vastgoed en MKB-bedrijven in verschillende sectoren. Geldvoorelkaar.nl is het grootste platform van zijn soort in de Nederlandse markt en is erkend als marktleider sinds 2019.

Over Crosslend

CrossLend is een FinTech, geautoriseerd door BaFin en CSSF, die een Europese digitale markt heeft ontwikkeld. Op de markt worden activa omgezet in effecten of andere formaten waarin kan worden belegd. Organisaties zoals banken, spaarbanken, coöperatieve banken, bijzondere kredietinstellingen en FinTech-kredietplatforms uit Europa bieden hun activa aan Europese institutionele beleggers aan voor aankoop via het platform. Het voordeel van het CrossLend-platform is de gestandaardiseerde en goed gestructureerde en transparante presentatie van de kredietgegevens van de initiator. Dit maakt het voor investeerders zoals andere banken, verzekeringsmaatschappijen, investeringsmaatschappijen, pensioenfondsen en pensioenregelingen gemakkelijk om leningen te identificeren en te vergelijken op basis van hun criteria. Omdat CrossLend initiators en investeerders uit heel Europa samenbrengt op een centraal platform, draagt CrossLend actief bij aan de Europese Kapitaalmarktenunie. CrossLend werd in 2014 in Berlijn opgericht en heeft meer dan 70 mensen uit meer dan 30 landen in dienst. Naast het hoofdkantoor in Berlijn heeft CrossLend kantoren in Frankfurt, Wenen, Luxemburg en Londen. Bron: Geldvoorelkaar.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout