Zelf op zoek naar financiering?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van FSMA-geregistreerde platformen
Impact van corona op investeerders
27 mei 2020 article-image

De coronacrisis raakt ook business angels, crowdfunding-platforms en de startups waarin ze investeren. Maar wat is precies de invloed van het virus op deze sector en wat zijn de verwachtingen voor de tweede helft van dit jaar? BAN Nederland deed rondvraag onder haar leden. De Vereniging van Business Angels Netwerken Nederland (BAN Nederland) informeerde bij haar leden naar wat zij merken van de coronacrisis. Bestuurslid René Reijtenbagh (tevens CEO van Business Angels Connect) ziet zelf bijvoorbeeld dat investeerders nu even druk zijn met het op orde krijgen van de lopende deelnemingen. “Dit komt vanwege vraaguitval en het stopzetten van financiering elders.”

‘Virus beïnvloedt bedrijfswaarderingen’

Hij denkt ook dat het virus invloed heeft op de bedrijfswaarderingen. “Al waren die voor de crisis ook al hoog. De impact van het coronavirus wordt nu nog onvoldoende meegeteld in de huidige bedrijfswaarderingen. Heel veel startups worden geleid door millennials en die weten nog niet wat een economische crisis inhoudt.” Wat betreft de markt van crowdfunding, denkt René dat er een toenemende vraag komt naar financiering. “De rente zal laag blijven en daarom zijn crowdfunding-platforms nog steeds interessant voor particuliere investeerders.” Business angels daarentegen zullen nu een lagere en ook andere investeringsbereidheid hebben dan normaal. “Ze zullen minder risico willen nemen en het liefst investeren in bedrijven die zich net buiten de startupfase begeven met een proof of concept of al wat verder zijn met hun omzet.” Voor de tweede helft van dit jaar verwacht hij dat de bedrijfswaarderingen zullen dalen, waardoor de interesse weer wat toeneemt in de markt. Aan de vraagkant zal er niet veel veranderen, want volgens René is er tijdens een economische crisis altijd veel vraag naar financiering.

Is een informal investor de oplossing?

Peter van Meersbergen van De Breed & Partners ziet dat closing nu lastiger is en dat business angels hierdoor zeer op hun hoede zijn. “Sectoren als de horeca zijn nu echt uitgesloten. Al zijn er wel nieuwe informal investors die zeggen dat je juist nú moet instappen.” Een echte invloed van het virus op bedrijfswaarderingen ziet Peter nog niet echt. Volgens hem komen die pas als de nieuwe cijfers in de boeken staan. Even afwachten dus. Wel verwacht hij een flinke opleving als de economie weer open gaat, hopelijk iets dat nog dit jaar zal gebeuren. Aan de vraagkant ziet hij dat veel bedrijven juist nu financiering zoeken omdat andere financieringen zijn teruggetrokken. “Je hoort nu regelmatig: ‘ik was in gesprek met iemand, maar nu heeft de investeerder zich teruggetrokken. Kennen jullie nog iemand?'” Wat betreft de rol die BAN Nederland op zich kan nemen in deze tijden, denkt Peter dat ze wat meer aan marketing en interviews mogen doen in bladen. “En een informal investor kan juist in deze tijd een oplossing zijn. Die optie zie ik nu echter weinig terug in het nieuws.”

‘De crisis biedt ook weer kansen’

Bas Langelaar van Vectrix ziet dat veel investeringen ‘op hold’ staan. “Na de zomer zien de meeste investeerders wel weer hoe het verder gaat. Maar de crisis biedt natuurlijk ook weer kansen en de verschillen per sector zijn groot.” Hij denkt dat de impact van het virus goed is voor de bedrijfswaardering. Volgens hem gaat de gekte er zo vanzelf vanaf. En mocht het virus verder indammen na de zomer, dan komen de investeringen volgens Bas weer langzaam op gang. “Anders gaat het nog langer duren. Wat gebeurt er dan? Fondsen hebben nog veel geld. Maar individuele angels?”

‘Banken leveren nog niet wat ze beloven’

Jan-Willem Onink van Collin Crowdfund ziet in zijn markt vooral drukke banken. “Ze leveren nog niet wat ze beloven en ze zijn ook niet open voor nieuwe business. Er heerst ook een afwachtende houding bij investeerders en de crowd. Daarentegen zien we mooie leningaanvragen die nu hun weg zoeken binnen de non-bancaire financieringsmarkt. Op de vraag of het virus invloed heeft op de bedrijfsveranderingen, durft Jan-Willem eigenlijk geen antwoord te geven. “Dat is voor ons gewoonweg niet goed te duiden. Stel in deze onzekere periode maar eens een fatsoenlijke discounted cashflow-analyse op!” Over het effect op de crowdfundingmarkt heeft hij een duidelijkere visie. Het aantal aanvragen is bijvoorbeeld ongeveer gelijk gebleven, behoudens de periode half maart, begin april. “Er zijn ook veel individuele gevallen, die wij qua invulling nog wel eens aan de traditionele financiers moesten laten. Investeerders zijn echter afhoudend en – indien geïnteresseerd – meer dan eerder op zoek naar zekerheden”, zo vertelt hij. “Door de afwachtende houding zijn de proposities die wij plaatsen maximaal 500.000 euro op dit moment. Hierdoor zijn onze maandvolumes wat afgenomen. Als het past, rekken we dat maximum op dagbasis verder op.” Jan-Willem vindt het verder teleurstellend hoe de overheid zich opstelt inzake het accrediteren van crowdfundingplatforms voor BMKB-C. “Het feit dat een platform geen gelden op eigen boek neemt en dus zelf geen risico’s loopt, heeft geleid tot een no go. Het argument dat er al snel enkele honderden investeerders meedoen, die daarmee het Nederlandse mkb ondersteunen, vond tot nu toe geen draagvlak.” Hij vindt dit een achterhaalde gedachte die bovendien een ‘level playing field’ tussen de traditionele en non-traditionele financiers uit balans brengt. “Deze staatsgarantie zou uitstekend passen bij de klanten die worden bediend door een crowdfunding-platform. Maar we blijven in gesprek met de overheid en geven dus niet op.” Ook Edwin Adams, directeur bij Geldvoorelkaar, deelt deze mening. “In mijn optiek een verkeerde strategie, omdat zo circa een kwart van het mkb niet goed geholpen kan worden en een ongelijk speelveld wordt gecreëerd ten nadele van de nieuwe financiers. Vreemd, want een van de doelstellingen van de DNB na de bankencrisis was om een meer dynamische geldmarkt te realiseren met meer aanbieders.” Bron: Investeerders.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Investeer in begeleiding door mkb adviseurs
21 mei 2020 article-image

De regelingen waarmee het tweede corona-kwartaal begint, 1 juni, zijn volgens financieel expert Carlo van der Weg ‘een mooie verruiming’. ,,Dit is ook echt nodig als je wilt voorkomen dat je afscheid moet nemen van levensvatbare bedrijven.” Het wordt ook het kwartaal van de waarheid voor veel ondernemers. De tijd van ondersteuning voor iedereen, zonder vragen, is voorbij. Wie geen levensvatbare toekomst kan aantonen, heeft botweg pech gehad. Dat is niet de eindverantwoordelijkheid van de overheid, zoals minister Wiebes duidelijk maakte, dat is de coronacrisis. De nieuwe regelingen betekenen behalve een verruiming ook 'de dood of de gladiolen'. Een continuïteitsvraagstuk dat complexe vragen met zich meebrengt, voorziet de oprichter en directeur van Credion, een netwerk van ​honderd financieel adviseurs die ondernemers de weg helpen vinden naar negentig financiers.

Corona-regelingen overheid leiden tot steeds meer vragen

,,Voor wie geen horizon meer ziet, helpt een nieuw noodpakket niet. Dat is voorbehouden aan ondernemingen die extern geld nodig hebben om weer levensvatbaar te kunnen worden. Maar wat is levensvatbaar en hoe toon je dat aan? Wanneer gaat die voorwaarde in? Die vragen worden moeilijker te beantwoorden nu de regelingen minder algemeen zijn en per sector en wellicht regio gaan verschillen." ,,Daar hebben ondernemers hulp bij nodig. Nu al is de schreeuw om advies luid. Ook voor onze adviseurs is dan de grote vraag wat zij wél en níet kunnen bieden. Niemand weet de impact van corona en de maatregelen op middellange termijn. Wat wij vooral wél kunnen is aangeven waar ondernemers rekening mee moeten houden.” Punt is, zoals ​Ronald Kleverlaan al duidelijk maakte​, dat er kosten zijn verbonden aan advies en dat de overheid daar vouchers voor beschikbaar zou moeten stellen. Van der Weg heeft daar met de voorzitter van ​Stichting MKB Financiering​ over gesproken en kent de repliek van de overheid. ,,De kans op fraude is goed te verkleinen door op basis van resultaat te vergoeden, no cure no pay. Als je professionele ondersteuning inschakelt, een dossier maakt en daarin succes zoekt, krijg je deel kosten vergoed.” Advies zal ook gaan over de vraag hoe verder. De stekker eruit en je verlies nemen, de waarde van je bedrijf bepalen en verkopen? Om een doorstart te maken, met een heel ander coronaproof verdienmodel of zelfs in een totaal andere business? ,,Misschien is het een goed idee om ondernemers ook te ondersteunen met stoppen. Dat is geen eenvoudige zaak en pijnlijk voor een rasondernemer. Helpen stoppen is wellicht de kortste klap naar een nieuw begin, met startersregeling.” Bron: Deondernemer.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Risico’s van crowdfunding
20 mei 2020 article-image

Wat zijn de risico’s van crowdfunding via Nederlandse crowdfunding platformen? De crowdfunding markt is zeer beperkt gereguleerd, terwijl soms de illusie wordt gewekt dat regulering al in een vergevorderd stadium is. Dat betekent dat je er zelf meer werk van moet maken. Als je een goed rendement wil behalen, maar toch ook de risico’s wil inschatten, dan zul je goed moeten weten welke risico’s je loopt als je via crowdfunding platformen investeert. Zo kun je de gevolgen van de risico’s voor jouw investeringen inschatten. Met onderstaand overzicht over risico’s zal ik je hiermee op weg helpen.

AFM als toezichthouder op crowdfunding

Het grootste risico wat je als investeerder loopt is investeren in een platform dat niet onder toezicht valt of geen ontheffing heeft van de AFM. In totaal zijn er nu ongeveer 60 bedrijven in Nederland die staan ingeschreven in het AFM register met een vergunning of een ontheffing. Ik ga ervan uit dat je dit dan ook van te voren controleert. Slecht 25% van deze bedrijven heeft daadwerkelijk een vergunning. Bij een ontheffing hoeft een bedrijf alleen twee maal per jaar aan de AFM te rapporteren, maar houdt de AFM geen toezicht. Let hier dus ook goed op, want een AFM ontheffing geeft een onterecht gevoel van veiligheid en wordt soms zelfs misbruikt door de websites in hun marketinguitingen. Een ontheffing is niets meer dan een stap in de juiste richting en geeft slechts enige mate van zekerheid. De meest veilige categorie is dus crowdfundingplatformen met een vergunning van de AFM. In dit geval houdt de AFM doorlopend toezicht op de onderneming. Kortom, je hebt hier een bepaalde mate van zekerheid, maar bent nog steeds overgeleverd aan het toezicht van de AFM en de gezondheid van het platform. In andere woorden: een vergunning betekent niet dat je geen verlies kan maken, maar wel dat het platform zich netjes aan de regels houdt.

De risico’s van investeren via crowdfunding platformen

Bij crowdfunding platformen zijn er twee belangrijke hoofdgroepen van risico’s: 1. Het project risico 2. Het platform risico Het project risico houdt in dat er projecten van leningnemers op het crowdfundingplatform staan die uiteindelijk hun lening niet terugbetalen. Dit kan gebeuren op het moment dat een onderneming waar jij in geïnvesteerd hebt via een bedrijfslening (tijdelijk) niet aan de rente- en/of aflossingsverplichtingen kan voldoen of failliet gaat. Het bedrijf kan de door jou verstrekte lening dan niet terugbetalen. Het platform risico is het risico dat een platform ophoudt te bestaan. Een platform wordt “gerund” door een onderneming, dus ook voor een platform geldt een ondernemersrisico. Daarnaast kan een crowdfunding platform (nog) zijn eigen beleid en regels voor de door haar aangeboden investeringen hanteren.

Het project risico

Er zijn natuurlijk vele oorzaken waardoor een leningnemer zijn/haar geld van een lening niet meer terug kan betalen: - Ondernemers risico - Onbetrouwbaarheid ondernemer - Overmacht (COVID-19) - Ondernemers risico Via crowdfunding leen je geld uit aan een ondernemer in ruil voor maandelijkse rente en aflossing. Je investering via crowdfunding is risicokapitaal. Je investering loopt dus ook het ondernemersrisico. De ondernemer kan in een situatie terechtkomen dat hij/zij de financiële verplichtingen niet meer kan nakomen en zelfs in faillissement terechtkomen. Je kan daardoor je geïnvesteerde geld (deels) kwijtraken. In veel gevallen hebben bij een faillissement andere schuldeisers zoals de Belastingdienst en de bank voorrang op het eventueel nog aanwezige vermogen. Je moet daarom altijd goed kijken naar de zekerheden die een ondernemer via het platform vestigt, bijvoorbeeld: het hypotheekrecht. Daarbij moet je de gevestigde zekerheden kritisch bekijken in de zin van of deze ook daadwerkelijk gaan zorgen dat je (een deel) van je investering terug krijgt. Tot slot, een afboekingspercentage van enkele procenten is vrij ‘normaal’ na enkele jaren. De goede platformen onderscheiden zich van de slechten door na jaren van opereren nog steeds een laag percentage te hebben. Een hoog percentage drukt zwaar op het rendement en lijdt mogelijk tot verliezen.
Onbetrouwbaarheid ondernemer
Het gebrek aan regelgeving in de crowdfunding betekent dat platformen hun eigen regels kunnen maken, waaraan de door hen aangeboden investeringen moeten voldoen. Let hier vooral op de toetsingen en screening die door het platform worden uitgevoerd op de door hun aangeboden investeringen en de ondernemingen hierachter. Een platform dat onvoldoende toetsing of screening van de ondernemers verricht kan leiden tot het aanbod van een op voorhand “slechte” investering en/of een investering van een onbetrouwbare ondernemer. Het is vrij gebruikelijk dat projecten die bij één platform de screening niet halen, bij de ander platform online komen. Dit komt door de sterke concurrentie in combinatie met andere of slechtere screening. Onbetrouwbare ondernemers weten hier misbruik van te maken. Wees er tevens op bedacht dat oplichting in een minder gereguleerde markt makkelijker voor kan komen. Er zitten regelmatig oplichters tussen en als zij weten samen te werken met een platform dan gaat het al helemaal fout. Zie hierover meer bij platform risico.
Overmacht
Boven alle vooraf te bedenken risico’s kan er natuurlijk ook sprake zijn van overmacht voor de ondernemer of het platform. Crises kunnen diverse oorzaken hebben. De recente Corona uitbraak (COVID-19) heeft of kan vergaande gevolgen hebben voor de crowdfundmarkt in zijn algemeenheid, de platformen of de ondernemers. Wees je hiervan bewust!

Het platform risico

Er zijn diverse risico’s verbonden met het crowdfundingplatform. - Ondernemers risico platform - Segregatie van gelden - Kwaliteit van projecten op het platform - Veiligheid van het platform (cybersecurity) - Fraude door het platform
Ondernemers risico platform
Een crowdfundingplatform wordt “geleverd en gerund” door een onderneming, die de investeringen aanbiedt en de investeerders de mogelijkheid tot investeren biedt. Ook deze onderneming heeft een ondernemersrisico en kan in faillissement terechtkomen, waardoor je ook je inleg en/of terugbetalingen kunt kwijtraken. Er zijn veel dingen waar je op kunt letten, waaronder: hoe lang bestaat het platform, de financiële cijfers, de klantervaringen met het platform en dergelijke. Verzeker jezelf van de kwaliteit van de onderneming achter het platform
Vermogensscheiding
Een zeer belangrijk criterium is een juiste en correcte scheiding tussen de geïnvesteerde gelden en het ondernemersvermogen. Als dit niet goed geregeld is, kan met het faillissement van het platform ook je geïnvesteerde geld in rook opgaan. Belangrijk hierbij is dat een platform de geïnvesteerde gelden via een rekening laat lopen, die niet door de onderneming achter het platform te gebruiken is, vaak is dit geregeld via een zogenaamde derdengelden rekening, ondergebracht in een apart bedrijf (veelal stichting). Volgens de AFM moet het vermogen zijn gescheiden, maar het is belangrijk om hier zelf op te letten en dit eventueel te controleren.
Kwaliteit van projecten op het platform
Het gebrek aan regelgeving in de crowdfunding betekent dat platformen hun eigen regels kunnen maken, waaraan de door hen aangeboden investeringen moeten voldoen. Het ene platform kan een goede toetsing vooraf verrichten en/of een check op de betrouwbaarheid van de informatie en de ondernemer uitvoeren, waar andere platformen hier minder strikt mee kunnen omgaan. Hoe meer/beter/nauwkeuriger een platform onderzoek doet, hoe kansrijker een potentieel succesvolle crowdfunding investering kan zijn. Kijk dan ook altijd kritisch naar het platform waarop je investeert en welke screenings-, beoordelings- en toetsingsmethoden door het platform zijn gehanteerd.
Veiligheid van het platform
Crowdfunding bestaat al eeuwenlang als principe. De groei komt nu vooral door het aanbod op online (internet) platformen. Met het aanbod via internet komt hiermee de veiligheid dat het platform biedt als risicocategorie aan de orde. Het platform dient alle voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen die uit hoofde van internet beschikbaarheid geregeld moeten zijn. De technische beschikbaarheid, het tegen gaan van hacker aanvallen en het voorkomen dat de persoonsgegevens (datalekken) op straat komen te liggen zijn drie belangrijke, maar niet alle, technische maatregelen die afgedekt moeten zijn. Een stabiel en goed beheerd platform is een vereiste.
Fraude door het platform of onbekwaamheid van medewerkers
Naast de mogelijkheid dat een ondernemer frauduleus in zijn/haar handelen kan zijn, kan het platform zelf ook frauduleus zijn. Een aantal voorbeelden is vooral bij enkele buitenlandse crowdfunding platformen terug te vinden. Platformen als Kuetzal en Envestio zijn hiervan recente voorbeelden. Let ook hierop bij de keuze van je platform. De bestaansduur, ervaringen en het al dan niet aanwezig zijn van AFM toezicht zijn onderwerpen waarop je moet letten.

De risico’s van crowdfunding samengevat

De risico’s van crowdfunding zijn substantieel. Wanneer je eenmaal een goed platform hebt gevonden (met bij voorkeur een AFM vergunning) dan loop je alsnog het projectrisico. In de praktijk is er geen enkel platform waarbij er geen projecten worden afgeschreven. Je dient hier rekening bij te houden in je overwegingen om wel of niet in een bepaald project op een gekozen platform te investeren. Ik vind het zelf erg interessant om dit spel te spelen, mede omdat er vaak ook een duurzame of innovatieve component aan zit gekoppeld, waarbij bepaalde bedrijven geld op kunnen halen die dit niet makkelijk kunnen via de gebaande paden. Op dit moment heb ik in Nederland alleen geld uitstaan bij Crowdrealestate en heb ik Oneplanetcrowd en Lendahand onder de loep genomen.

Disclaimer

Let op: ik ben geen professioneel adviseur. Ik deel mijn eigen ervaringen. Beleggen brengt risico’s op verliezen met zich mee. Het is je eigen keuze of je daadwerkelijk begint met beleggen en via welke partijen. Hierbij geldt altijd, snap je het niet, begin dan niet. In sommige gevallen maak ik gebruik van affiliate links. Ik richt mij in deze review op leningen die via Nederlandse crowdfunding platformen worden aangeboden. Naast leningen zijn er donaties, aandelen of andere beloningsvormen mogelijk als onderdeel van crowdfunding. De eventuele extra risico’s die hiermee gemoeid zijn, worden hier niet beschreven. Buiten beschouwing laat ik ook hier de mogelijkheid dat je uiteraard rechtstreeks, zonder een crowdfundplatform, in een onderneming of een product kunt investeren. De specifieke risico’s hiermee verbonden worden ook niet hier beschreven. Bron: Beleggingsstrategie.com
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Ondernemers naarstig op zoek naar meer liquiditeit
12 mei 2020 article-image

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor ondernemend Nederland. De liquiditeit op peil houden is nu essentieel om te overleven, zodat de vaste kosten (zoals lonen, verzekeringen en huur) doorbetaald kunnen worden. Stichting MKB Financiering en ONL voor Ondernemers hebben de afgelopen weken verschillende peilingen gehouden onder ondernemers en gevraagd naar liquiditeitsproblemen en kredietaanvragen. Hieronder de meest opvallende resultaten... Maar liefst 78 procent van de ondervraagden heeft een liquiditeitsprobleem of verwacht dit te krijgen. Deze maand gaf 12 procent van de ondernemers aan terecht te kunnen met een liquiditeitsprobleem bij een bank. De helft wil de liquiditeitsproblemen deels oplossen door het eigen salaris niet uit te betalen. Meer dan twee derde van de ondernemers zegt niet te willen investeren op korte termijn. Daarnaast zoekt maar een kwart van de ondervraagden financiering via een nieuw (bmkb-c) krediet, zo blijkt uit de peilingen van Stichting MKB Financiering en ONL voor Ondernemers.

Ondernemers kunnen niet terecht bij de bank

,,Slechts 12 procent van de respondenten geeft in het onderzoek aan met hun liquiditeitsprobleem terecht te kunnen bij de bank'', zegt Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering. ,,Vooral bedrijven die vanuit eigen middelen zijn gefinancierd hebben op dit moment nog niet voldoende toegang tot financiering.'' ,,Dit kan gaan veranderen'', benadrukt Hans Biesheuvel, voorzitter van ONL voor Ondernemers. ,,Vorige week maakte het kabinet bekend dat er een extra regeling komt voor ondernemingen die een kleine lening (van 10.000 tot 50.000 euro) nodig hebben. De Kleine Kredieten Corona garantieregeling, oftewel de KKC-regeling. De overheid staat daarbij voor 95 procent garant.’'' Kleverlaan benadrukt dat er ook andere oplossingen nodig zijn: ,,Het is belangrijk dat bedrijven gestimuleerd worden om meer eigen vermogen aan te trekken en niet alleen meer leningen aangaan.'' Ook vindt hij dat er een actievere rol voor non-bancaire financiers bij het uitvoeren van de steunmaatregelen van de overheid het bereik kan verbeteren.

BMKB-regeling

Een kwart van de ondervraagden zoekt financiering via een nieuw (bmkb-c) krediet. ,,Deze vraag hebben we een maand geleden ook gesteld en de situatie is niet verbeterd. 15 procent van de leningen die zijn aangevraagd, zijn tot nu toe toegekend. Dat is nog niet genoeg'', zegt Biesheuvel. Een groot deel van in de basis gezonde bedrijven heeft behoefte aan nieuwe vormen van financiering, zegt Kleverlaan. ,,Eén op de vijf ondervraagden wil bijvoorbeeld eigen medewerkers aanbieden om financieel te participeren in het bedrijf. Ook korte termijn kredieten, factoring of crowdfunding kunnen nu veel meer passende financieringsvormen zijn, bijvoorbeeld door klanten en relaties te stimuleren om via crowdfunding hun lokale ondernemers financieel te helpen. Het is belangrijk dat ook dit soort vormen ook ondersteund worden.”

‘Betrek non-bancaire financiers’

ONL voor Ondernemers en Stichting MKB Financiering denken dat het actiever betrekken van non-bancaire financiers de resultaten kunnen verbeteren. Biesheuvel: ,,Deze financiers hebben een breed mkb-netwerk, dat waardevol is in het bereiken, informeren en ondersteunen van ondernemers. Daarmee kunnen zij het bereik van de ingezette instrumenten vergroten. Het effect van de meest recente maatregelen is natuurlijk nog niet te zien in deze peiling. Over een paar weken volgt een nieuwe peiling waarin we de effecten van die maatregelen kunnen gaan opmerken.'' Bron: DeOndernemer.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout