Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van FSMA-geregistreerde platformen
De bank wil niet, dus verzinnen we wel iets anders
26 oktober 2020 article-image

Veel ondernemers kloppen tegenwoordig tevergeefs aan bij hun bank. Dus moeten ze voor hun financiering op zoek naar andere kanalen. Drie mkb'ers over de alternatieve geldbronnen die ze hebben aangeboord.

'Factoring biedt ons een dure maar betrouwbare oplossing'

Bedrijf: DKJ Transport Ondernemer: Ben van der Kuyl (44) Hoofdkantoor: Dordrecht Mei 2017. Bij DKJ Transport loopt de kas snel leeg. In verband met uitbreiding zijn er net nieuwe trailers gekocht. En ook het vakantiegeld van de medewerkers moet betaald worden. 'We wilden ons krediet verhogen maar dat mocht niet van de huisbankier', zegt directeur Ben van der Kuyl. DKJ Transport rijdt transporten voor de olie- en gasindustrie, vooral naar Noorwegen en de andere Scandinavische landen. Op kantoor werken zes mensen, de ongeveer 25 chauffeurs worden op projectbasis ingehuurd. In 2019 boekte het bedrijf een omzet van €7,2 mln. 'De marges in onze sector zijn smal', zegt Van der Kuyl. 'Bovendien betalen onze klanten laat, maar kunnen onze chauffeurs niet zo lang wachten. Dus moeten we de liquiditeit scherp in de gaten houden.' Terug naar mei 2017. Als de bank niet wil, verzinnen we wel wat anders, denken Van der Kuyl en zijn compagnon Jeroen van Drogenbroek. Misschien is factoring een oplossing. Bij deze vorm van financiering draagt een ondernemer zijn facturen over aan een factoringmaatschappij. In ruil voor een vergoeding ontvangt de ondernemer direct zijn geld. In eerste instantie benaderen ze een grootbank. Maar als de ondernemers geen klik voelen met de accountmanager, gaan ze naar de Nederlandse vestiging van een internationale factoringmaatschappij. ‘We hebben nu per direct de beschikking over 90% van het gefactureerde bedrag. Een zegen voor ons werkkapitaal’
Ben van der Kuyl, DKJ Transport
'Het duurde niet lang voordat we een contract tekenden', zegt Van der Kuyl. 'Sinds die tijd hebben we per direct de beschikking over 90% van het gefactureerde bedrag. Dat is een zegen voor ons werkkapitaal, want tot dan toe moesten we dertig tot zeventig dagen wachten op ons geld.' Voor deze versnelling betaalt DKJ Transport jaarlijks ongeveer €50.000. 'Dat is bijna 0,7% van onze omzet', zegt Van der Kuyl. 'Dat lijkt misschien niet veel, maar is toch een flinke hap uit onze winst.' Hoe groot die hap precies uitvalt, laat Van der Kuyl in het midden. Factoring is voor Van der Kuyl een dure maar betrouwbare oplossing. 'Als we alles uit eigen middelen konden financieren, maakten we er natuurlijk geen gebruik van. Maar ik klaag niet. We werken zo een stuk prettiger dan vroeger.' Zeker ook omdat de factoringmaatschappij wanbetalers afschrikt. 'Die zien nu dat er achter ons een groot internationaal bedrijf staat. Als die druk uitoefenen, heeft dat meer effect dan wanneer wij dat doen.'

'Het gaat ons niet alleen om financieel rendement

Bedrijf: Neleman Organic Vineyards Ondernemer: Derrick Neleman (43) Hoofdkantoor: Zutphen In zijn eerste bedrijf verwelkomde wijnmaker Derrick Neleman private equity, in zijn tweede externe aandeelhouders. In beide gevallen veranderde het karakter van zijn ondernemingen: waar het eerst alleen ging om de filosofie achter de wijn, werd het financiële rendement steeds belangrijker. 'Dat wilde ik niet', zegt Neleman. 'Natuurlijk is rendement belangrijk, maar voor mij is het niet alleenzaligmakend. Ik lever ook graag een bijdrage aan een mooiere wijnwereld.' Neleman Organic Vineyards is het derde bedrijf van Neleman. Op eigen wijngaarden in de buurt van het Spaanse Valencia maakt hij biologische wijn, bij voorkeur van vergeten druivenrassen. De wijn wordt vervolgens verkocht in de eigen winkels in Utrecht, Zutphen en Amsterdam, via diverse warenhuizen en supermarkten en via internetshops, ook in tientallen buitenlanden. 'Voor de financiering van ons bedrijf benader ik geen banken', zegt Neleman. 'Ook die verlangen in de eerste plaats rendement.' Liever doet Neleman een beroep op zijn klanten. 'De Schotse brouwerij Brewdog is mijn voorbeeld. Die verkocht voor £65 mln aan aandelen aan zijn klanten. Zo haalde het niet alleen geld op, maar bonden het ook de klanten aan hun bedrijf.' ‘Het Schotse Brewdog verkocht voor £65 mln aan aandelen aan zijn klanten. Zo haalde het geld op en bondt het ook de klanten aan het bedrijf’
Derrick Neleman, Neleman Organic Vineyards
Dat wil Neleman ook. 'Mooier kan het niet worden, want onze klanten delen onze filosofie.' Als de verkoop slaagt, ruilt Neleman vreemd vermogen in voor eigen vermogen. 'Heerlijk, dan zijn we niet langer afhankelijk van externe partijen.' Maar een lening is anders dan eigen vermogen, weet Neleman. Waar een lening eenmalig is, hebben aandelen een permanent karakter. Met als gevolg dat er voor de verkoop een notaris moet worden ingeschakeld en de kosten niet meer in verhouding staan tot de meestal beperkte investeringen. 'Gelukkig werd ik benaderd door Eyevestor', zegt Neleman. 'Die digitaliseren de aandelen waardoor ze makkelijker en goedkoper te verhandelen zijn. Meer mag, maar €250 volstaat om bij ons aandeelhouder te worden.' Neleman Organic Vineyards heeft een waarde van €10 mln. Wat er ook gebeurt, Neleman verkoopt niet meer dan 49% van zijn aandelen, zodat hij zelf de meerderheid in handen houdt. Als de fiscus akkoord gaat, begint de verkoop in de tweede helft van november.

'Eigenlijk zijn wij te ambitieus voor de banken'

Bedrijf: Wagamama Ondernemer: Arjen Schrama (62) Hoofdkantoor: Amsterdam Groei is het motto van Arjen Schrama, exploitant van restaurantketen Wagamama in Nederland en België. Want met meer restaurants kan hij meer inkoopvoordelen behalen en een grotere naamsbekendheid opbouwen. Bovendien worden de marketing- en overheadkosten over meerdere filialen gespreid. Schrama heeft nu 350 medewerkers, verdeeld over negen restaurants, zeven in Nederland en twee in België. 'De komende jaren willen wij groeien naar twintig vestigingen', zegt Schrama. 'Onze formule heeft veel potentieel, daar ben ik absoluut zeker van.' Arjen Schrama is overtuigd, maar de bank is dat niet. 'Die wenst een solvabiliteit van minimaal 30%, zo voelen zij zich zekerder. Aangezien ons eigen vermogen net boven nul ligt, is dat een percentage dat wij nu bij lange na niet halen. Wij investeren in groei en zijn eigenlijk te ambitieus voor de banken.' Bij de bank kan Schrama niet terecht voor zijn groeifinanciering, dus doet hij een beroep op investeringsmaatschappij Neos en op particuliere beleggers. Die laatste groep kan obligaties kopen van Wagamama via NPEX, een effectenbeurs waar mkb-bedrijven waardepapieren aan de man proberen te brengen. 'Met deze nieuwe lening willen wij willen minimaal €2,5 mln en maximaal €3,75 mln uit de markt halen', zegt Schrama. 'Het geld is enerzijds bedoeld om een eerdere obligatie mee af te lossen, anderzijds om ons nieuwe restaurant in winkelcentrum Leidsenhage in Leidschendam te bekostigen.' ‘Liever zou ik bij de bank lenen, want daar betaal ikwaarschijnlijk tussen 3 en 4%. Maar we hebben geen keus’
Arjen Schrama, Wagamama
De obligaties hebben een looptijd van vijf jaar, kosten €1000 per stuk en de jaarlijkse coupon is €92,50. Dat komt neer op een rentepercentage van 9,25%. Inmiddels is voor €691.000 op deze obligatie ingetekend, een percentage dat goed is voor 28% van de minimale opbrengt. 'Het is een dure financiering', zegt Schrama. 'Liever zou ik bij de bank lenen, want daar betaal ik waarschijnlijk tussen 3 en 4%. Maar we hebben geen keus. Nu de bank niet wil, moeten we andere wegen bewandelen. In de toekomst wordt dat anders, denkt Schrama. Want als hij eenmaal profiteert van de schaalgrootte, zal de solvabiliteit van Wagamama snel oplopen. En dan hoopt Schrama voor een nieuw krediet wel te kunnen aankloppen bij een bank. Bron: FD.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Zorgplicht crowdlending platform
22 oktober 2020 article-image

Alternatieve financieringsvormen zijn sinds de kredietcrisis van 2008 in opkomst. Veelal kleine ondernemingen hebben sindsdien de weg naar deze alternatieven, zoals crowdfunding, gevonden en financiering kunnen aantrekken van andere marktpartijen dan banken. In de onderhavige casus heeft appellante (hierna: Investeerder) een financiering verstrekt in de vorm van een onderhandse geldlening aan een groep van ondernemingen (hierna: Vacu) via een crowdlending platform (hierna: het Platform). Typerend aan een geldleningsovereenkomst die via een dergelijk platform tot stand komt, is dat de leningnemer financiering aantrekt van een grote groep doorgaans niet-professionele investeerders die gezamenlijk de geldlening verstrekken. Leningnemer en investeerders worden bij elkaar gebracht via het platform. Zonder te willen generaliseren, is niet zelden het bemiddelende platform de meer deskundige en ervaren partij tussen enerzijds de leningnemer en anderzijds de investeerders. Het verbaast dan ook niet dat er wet- regelgeving van toepassing is om deze vorm van alternatieve financiering te omkleden met bepaalde waarborgen die het financiële toezichtrecht niet vreemd zijn. Tot 1 april 2016 werd er in Nederland geroeid met de wettelijke riemen die al voor handen waren in de verbodsbepalingen van artikel 3:5 Wft (aantrekken opvorderbare gelden van het publiek, relevant voor de leningnemer) en artikel 4:3 Wft (bemiddelen in het aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek, relevant voor het bemiddelende platform) aangevuld met zogenaamde Crowdfunding Voorschriften opgelegd door de AFM. Anders dan waar het hof van uitgaat in r.o. 3.8, was een groot deel van die voorschriften reeds van toepassing op platforms voor 1 april 2016. De AFM nam deze voorschriften op in het besluit op het moment van verlening van de ontheffing aan het platform. Met ingang van 1 april 2016 is een concreter – en transparanter – kader gecreëerd voor crowdfund initiatieven door aanpassingen te maken in het BGfo, de Vrijstellingsregeling Wft (Vr Wft) en de Beleidsregel Geschiktheid 2012 en door de Crowdfunding Voorschriften te publiceren op de website van de AFM. Ook werden die Crowdfunding Voorschriften verder aangescherpt. In het licht van een eventuele zorg(ver)plicht(ing) van een crowdlending platform, is de introductie van de investeerderstoets per 1 april 2016 relevant. Deze toets heeft tot doel om een consument slechts een verantwoord deel van zijn vrij belegbare vermogen te laten beleggen in crowdfunding projecten en om de consument meer uitdrukkelijk over de gepaard gaande risico’s te waarschuwen indien de investeerderstoets een negatieve, overigens niet-bindende, uitkomst heeft. Indien het platform aan zijn ‘waarschuwingsplicht’ heeft voldaan, is het aan de investeerder om al dan niet te investeren via het platform in een crowdfunding project. Het hof merkt in r.o. 3.8 terecht op dat deze Crowdfunding Voorschriften zich richten op consumenten, d.w.z. natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf. De Investeerder in casu kwalificeert niet als consument, met als gevolg dat het hof de extra waarborgen die met de Crowdfunding Voorschriften worden gecreëerd ter bescherming van de consument grotendeels ter zijde schuift in deze zaak. De relatieve eenvoud waarmee de AFM de Crowdfunding Voorschriften kan wijzigen, brengt met zich dat een platform er desalniettemin verstandig aan doet om deze waarborgen te integreren in zijn bedrijfsprocessen ongeacht of het platform wel of geen consumenten accepteert op het platform. In de rechtspraak wordt meer en meer het onderscheid gemaakt tussen de particuliere investeerder en de niet-particuliere investeerder in plaats van tussen een consument en een niet-consument. Onder particuliere investeerders worden óók natuurlijke personen geschaard die wél vanuit een beroep of bedrijf handelen, zoals eenmanszaken. Overigens ben ik van mening dat de bescherming van de investerende particuliere belegger weliswaar belangrijk is, maar dat dit tegenwoordig wel enigszins doorslaat. Een belegger heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. De stelregel zou naar mijn mening moeten zijn dat als je niet begrijpt waarin je investeert, je óf niet moet investeren óf deskundige hulp moet inroepen om ervoor te zorgen dat je wél begrijpt waarin je investeert alvorens dat te doen. Ook de absolute basisregel voor investeren dat hoe hoger het rendement is, des te hoger het risico is, zou toch echt veronderstelde kennis moeten en mogen zijn bij iedere investeerder. Terug naar de onderhavige casus. Het lijkt een klassiek geval van verwezenlijking van het aan crowdfunding inherente risico: een wanpresterende leningnemer (Vacu) en een teleurgestelde, ontevreden Investeerder die alles aangrijpt om zijn vordering op de leningnemer alsnog voldaan te krijgen. Als Vacu failleert en de borg niet meer goed voor zijn geld blijkt en de borg in een minnelijk schuldhulpverleningstraject is beland, stelt de Investeerder het Platform aansprakelijk. Investeerder stelt dat het Platform aansprakelijk is voor de door Investeerder geleden schade met betrekking tot zijn investering in Vacu omdat – kort samengevat – het Platform toerekenbaar tekort geschoten zou hebben en onrechtmatig gehandeld zou hebben jegens de Investeerder omdat het Platform een zorgplicht heeft geschonden. Je kan het de Investeerder niet kwalijk nemen dat hij het probeert, maar het hof heeft naar mijn mening recht gedaan in dit arrest. Ik licht dit toe. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een publiekrechtelijke zorgplicht en een privaatrechtelijke zorgplicht. Binnen het privaatrecht kan voorts een contractuele zorgplicht van een buitencontractuele zorgplicht worden onderscheiden, doorgaans aangeduid als een bijzondere zorgplicht. Voor investeerders via een crowdfunding platform is primair de privaatrechtelijke zorgplicht relevant omdat zij via die weg kunnen proberen hun schade te verhalen. De publiekrechtelijke zorgplicht ligt binnen het handhavingsmandaat van de toezichthouders en dient ter bescherming van de belangen van bepaalde doelgroepen in het algemeen en niet perse ter bescherming van de belangen van één individu. Desalniettemin is er zonder meer een wisselwerking tussen de zorgplichten; een schending van een publiekrechtelijke zorgplicht kleurt de privaatrechtelijke zorgplicht in en kan bijvoorbeeld strijd met een wettelijke plicht (onrechtmatige daad) met zich brengen. Daar tegenover staat dat de algemene publiekrechtelijke zorgplicht van financiëledienstverleners die sinds enkele jaren is verankerend in artikel 4:24a Wft, een uitvloeisel is van de bijzondere zorgplicht die in de privaatrechtelijke rechtspraak is gecreëerd. In de Wft zijn diverse publiekrechtelijke zorg(ver)plicht(ing)en opgenomen die van toepassing zijn op financiëledienstverleners en financiële ondernemingen. Dergelijke publiekrechtelijke zorgplichten vinden – vooralsnog – geen toepassing op een crowdlending platform. Opvorderbare gelden noch een zakelijke geldleningsovereenkomst is een financieel product in de zin van de Wft. Een crowdlending platform kwalificeert niet als financiëledienstverlener of financiële onderneming, met als gevolg dat de Wft geen wettelijke zorg(ver)plicht(ing) met zich brengt voor het platform. In de Crowdfunding Voorschriften van de AFM kan mogelijk nog een publiekrechtelijke zorgplicht gelezen worden in de waarschuwingsplicht bij een negatieve uitslag van de investeerderstoets. Maar als die er al zou zijn, dan geldt deze slechts ten opzichte van consumenten en niet ten opzichte van andere typen investeerders. Het hof gaat dan ook terecht voorbij aan het behandelen van de eventuele toepasselijkheid van een publiekrechtelijke zorgplicht op het Platform. Dat een crowdlending platform de publiekrechtelijke zorgplicht dans vooralsnog weet te ontspringen, lijkt echter een kwestie van tijd. Ik verwacht dat dit anders zal worden zodra de Crowdfunding Verordening (2018/0048 (COD)) in werking is getreden. De Crowdfunding Verordening biedt een nieuw toezichtrechtelijk kader voor zowel crowdlending als crowdinvesting platforms. Er wordt een vergunningplicht geïntroduceerd voor zogenaamde crowdfundingdienstverleners (lees: de exploitanten van het platform). In artikel 3, tweede lid van de Crowdfunding Verordening is opgenomen dat crowdfundingdienstverleners eerlijk, rechtvaardig en professioneel moeten handelen in overeenstemming met de belangen van hun cliënten. De Engelse versie van de Crowdfunding Verordening leest ‘honestly, fairly and professionally’. Dezelfde terminologie wordt in Richtlijn 2014/65/EU (MiFID II) gehanteerd en is geïmplementeerd in artikel 4:90 Wft dat een publiekrechtelijke zorgplicht voor beleggingsondernemingen met zich brengt. Ook bevat de Crowdfunding Verordening in artikel 21 know-your-customer bepalingen op grond waarvan de crowdfundingdienstverlener een uitdrukkelijke risicowaarschuwingsplicht heeft jegens de ‘niet-ervaren’ belegger voor wie beleggen in een crowdfunding project wellicht minder geschikt is. Er is geen weigeringsplicht voor de crowdfundingdienstverlener. Wat opvalt is dat er juist een verantwoordelijkheid en bewijsplicht gaat rusten op de niet-ervaren investeerder indien hij een investering wil doen boven bepaalde drempelwaarden waarvoor hij een risicowaarschuwing van het platform heeft ontvangen. Ik juich dit toe. Dat neemt echter niet weg dat er reeds nu, en ook na inwerkingtreding van de Crowdfunding Verordening, privaatrechtelijke zorg(ver)plicht(ingen) op het platform rusten. In de rechtspraak is in de loop der jaren een bijzondere zorgplicht geformuleerd die een steeds bredere reikwijdte heeft gekregen. Voor de ontwikkeling van de bijzondere zorgplicht in de rechtspraak verwijs ik naar paragrafen 4.112 – 4.116 en de daarin opgenomen verdere verwijzingen in de conclusie van PG Hartlief in een recente prejudiciële procedure (ECLI:NL:PHR:2020:359). Kort samengevat strekt een bijzondere zorgplicht tot bescherming van bepaalde marktpartijen tegen informatieasymmetrie en grote risico’s die al dan niet het gevolg zijn van eigen gebrek aan inzicht en kunde of lichtvaardig handelen aan de zijde van de marktpartij wiens belangen beschermd worden. De bijzondere zorgplicht kan leiden tot een onderzoeks-, informatie-, advies-, waarschuwings-, vergewis- en, in uitzonderlijke situaties, een weigeringsplicht voor de professionele, (meer) deskundige dienstverlener op basis van de contractuele relatie of op basis van de maatschappelijke betamelijkheid die zo een dienstverlener in acht behoort te nemen op grond van zijn functie in het maatschappelijk verkeer. De omstandigheden van het geval zijn echter doorslaggevend om te bepalen of een privaatrechtelijke zorgplicht is geschonden. Juist de omstandigheden van dit geval lijken de grondslag voor het hof te zijn om geen schending van de privaatrechtelijke zorgplicht van het Platform jegens Investeerder aan te nemen. Het Platform heeft naar het oordeel van het hof de Investeerder op een correcte, duidelijke en niet misleidende wijze geïnformeerd over Vacu en de borgstelling, de kredietwaardigheid van Vacu is onderzocht en de uitkomsten daarvan gepubliceerd en de Investeerder is door het Platform gewezen op de gepaard gaande risico’s. Ook de omstandigheden dat het een niet-complex product (een geldleningsovereenkomst) betreft en dat de Investeerder niet kwalificeert als een consument maar als een zakelijke investeerder, maakt dat het hof het Platform in het gelijk stelt. Dit oordeel van het hof wordt niet doorkruist door de onlangs gewezen prejudiciële beslissing van de Hoge Raad (10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1276). Dit betrof een cessie van een vordering uit hoofde van een geldleningsovereenkomst door een bank aan een niet-bank. Één van de prejudiciële vragen die gesteld is, betreft de vraag of de bancaire bijzondere zorgplicht met de vordering mee overgaat op de cessionaris. De Hoge Raad oordeelt dat dit niet het geval is. Redelijkheid en billijkheid kan echter met zich brengen dat de cessionaris zich moet gedragen als van een redelijk handelende bank gevergd kan worden (r.o. 2.15.1). In r.o. 2.9.2. overweegt de Hoge Raad voorts dat de inhoud en reikwijdte van een bijzondere zorgplicht beperkt is in geval van een geldleningsovereenkomst aangegaan met een zakelijke wederpartij. De tendens van een al maar in reikwijdte verbredende privaatrechtelijke zorgplicht lijkt met dit arrest van het Hof ‘s-Hertogenbosch, maar ook met de recente prejudiciële beslissing van de Hoge Raad, enigszins getemperd te worden. Het zal niet verbazen dat ik me hierin kan vinden. Bron: FGLawyers.com

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Goed bankieren, een puur crowdfundplatform
20 oktober 2020 article-image

In het RTL Z nieuwsartikel “Banken bereid door corona getroffen bedrijven te laten vallen” gebruikt Chris Buijink, van de Nederlandse Vereniging van Banken, de term “goed bankieren”. Dit betekent dat de bedrijven die vragen om uitstel van betaling bij de bank een minder welwillend oor krijgen dan tijdens de eerste zes maanden van de coronacrisis. Kapitaalopmaat.nlheeft besloten om de ondernemers die gebruik hebben gemaakt van onze Corona 2 uitstel-regeling en ondernemers die recentelijk door Corona-maatregelen getroffen zijn in aanmerking te laten komen voor de Corona 3 uitstel-regeling. Dit alles conform de procedure die Kapitaalopmaat.nl ook tijdens de Corona 2 regeling heeft gebruikt. Vanaf het begin van de Corona-crisis (medio maart 2020) is het contact met de groep getroffen ondernemers geïntensiveerd. Van de eerste uitstel-regeling hebben 89 ondernemers gebruik gemaakt. Van de tweede uitstel-regeling hebben 26 ondernemers gebruik gemaakt. Inmiddels hebben 21 ondernemers zich gemeld om in aanmerking te komen voor de Corona 3 uitstelregeling (oktober 2020 t/m december 2020). Hoeveel ondernemers zich alsnog zullen melden door de recente overheidsmaatregelen is momenteel lastig in te schatten. Bron: Kapitaalopmaat.nl

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Banken bereid door corona getroffen bedrijven te laten vallen
16 oktober 2020 article-image

Bedrijven die vragen om uitstel van betaling bij de bank krijgen een minder welwillend oor dan tijdens de eerste drie maanden van de coronacrisis. Banken zullen hardere keuzes moeten maken. "Nu is het belangrijk dat we ons focussen op bedrijven met toekomstperspectief", zegt Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken. Ontbreekt dat toekomstperspectief? Dan komt er geen uitstel van betaling. Voor bedrijven in financiële nood is dat uitstel van levensbelang. Als je het aflossen van leningen even kunt pauzeren heb je meer financiële armslag.

'Enorm geholpen'

"Banken hebben in maart meteen uitstel van aflossingen gegeven, voor zes maanden", legt Buijink uit. "Dat heeft veel klanten enorm geholpen. Het gaf hen tijd en ruimte om na te denken en zich aan te passen." Dat is nu niet langer een gegeven. Banken kunnen best nog eens uitstel van betaling verlenen, maar alleen als de bank gelooft dat het bedrijf in kwestie de crisis kan overleven.

Goed bankieren

Een kwestie van 'goed bankieren', volgens Buijink. Zouden banken de huidige coulance blijven houden, dan vullen de balansen van de bank zich met 'slechte leningen'. Geld dat is uitgeleend, maar nooit meer terugkomt. "Dat uitstel, dat was een noodmaatregel om de eerste klap op te vangen bij ondernemers. Maar niemand is erbij gebaat om van een gezondheidscrisis naar een economische crisis en naar een financiële crisis te gaan." Buijink benadrukt wel dat er maatwerk blijft. Bedrijven en particulieren in financiële nood kunnen altijd het gesprek aangaan met hun bank. Bron: RTLZ.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout