Zelf geld lenen via crowdfunding?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van FSMA-geregistreerde platformen
De voor- en nadelen van crowdfunding voor financiering van groei
26 april 2019 article-image

Bij de groei van de franchiseformule is over het algemeen het aantrekken van vreemd vermogen gebruikelijk. Hierbij treedt in het leeuwendeel van de situaties de franchisenemer als kredietnemer op. De meest geijkte route naar verkrijging van vreemd vermogen is het bancaire traject. Hierbij kan de algemene richtlijn worden gehanteerd dat 35%-40% eigen vermogen noodzakelijk is op de totale financieringsbehoefte. Dat eigen vermogen kan gevormd worden door opgebouwde spaargelden of achtergestelde leningen. Bij deze laatste stellen externen krediet ter beschikking waarover ze wel rente ontvangen, maar waarop in principe niet afgelost mag worden gedurende de looptijd van de (hoofd) geldverstrekker. Ook marketingbijdragen van leveranciers kunnen onderdeel uitmaken van het eigen vermogen. Om de belangrijkste financier wat extra comfort te bieden komt het voor dat er een borgstelling vanuit de franchisegever wordt verstrekt ten behoeve van de lening. Dit bevestigt het vertrouwen van de franchisegever in de formule en de ondernemer. Let op: voor een franchisegever kan het verstrekken van borgstellingen aan franchisenemers of achtergestelde leningen wel leiden tot een lagere kredietwaardigheid van de franchiseorganisatie zelf.

Banken

Banken zullen in het leeuwendeel van de gevallen een zogenaamde BMKB lening verstrekken. Dit is een lening waarbij de Nederlandse Staat voor het grootste deel garant staat. Mocht het onverhoopt verkeerd uitpakken, dan kan de bancaire instelling beroep doen op de overheid voor de openstaande restschuld. Voor dit krediet met staatsgarantie betaalt de ondernemer een eenmalige provisie, die gezien kan worden als een soort van verzekeringspremie. Deze provisie varieert van 3,9% tot 5,85% over het leenbedrag. Omdat een groot deel van de lening gedekt is, kan de bancaire instelling een lagere risico-opslag toepassen, hetgeen de rente over het leenbedrag verlaagd. Een startende franchisenemer betaalt momenteel gemiddeld 5% over een bancaire lening waarbij ook staatsgarantie is ingebouwd. De looptijd is veelal 60 maanden, waarbij de start van de aflossing in overleg kan worden overeengekomen. Naast een langlopende lening verstrekt de bank ook rekening courant kredieten voor bijvoorbeeld de voorfinanciering van de BTW. Dit zijn kort lopende kredieten met een gemiddelde rente van 7%.

Qredits

Mochten de reguliere banken niet over willen gaan tot financiering, dan wordt veelal doorverwezen naar Qredits. Deze zogenaamde ‘Micro financieringsbank’ verstrekt kredieten tot € 250.000. De rente op deze langlopende leningen is voor bancaire begrippen wel relatief fors voor onze sector (7,75% tot 8,75%). Qredits kan eigenlijk worden gezien als ‘bancaire’ instelling, die kredieten verstrekt indien de reguliere banken de casus als te risicovol aanmerken. Een aanvraag bij Qredits kan bij startups gepaard gaan met afname van coaching. De vraag is natuurlijk of coaching in deze wenselijk is of waarde toevoegt.

Leveranciers

De laatste jaren komen ook de toeleveranciers vaker in beeld bij financieringsaanvragen, die door de bancaire instellingen zijn afgewezen of waarbij bancaire instellingen minder financiering willen verstrekken dan benodigd. Deze leveranciers lenen in principe via externe partijen geld uit, waarbij de leveranciers borg staan voor de kredietverstrekkende instantie. De rentetarieven liggen over het algemeen rond het niveau van Qredits. Het komt voor dat een leverancier een deel van de rente compenseert, zodat de rente per saldo wat lager komt te liggen. Bij verstrekking van leverancierskredieten komt veelal een afnameverplichting om de hoek kijken. Het voordeel van financiering vanuit een leverancier ligt in het feit dat deze partijen als aangename borgsteller worden gezien. Het nadeel ligt primair bij de afhankelijkheid. Het is lastiger onderhandelen over leveringsvoorwaarden indien er gedurende een periode een binding is gerealiseerd. De leveringsvoorwaarden zullen minder gunstig zijn als er sprake is van (directe of indirecte) leverancierskrediet. Het is derhalve raadzaam om de voorwaarden zonder financiering en met financiële betrokkenheid met elkaar te vergelijken. Dan wordt ook de prijs zichtbaar die betaald gaat worden voor het verstrekte krediet.

Crowdfunding

Vooral als we kijken naar de kenmerken van een Qredits lening of leverancierskrediet komt eigenlijk direct als grootste concurrent ‘crowdfunding’ in beeld. Crowdfunding is inmiddels een beruchte concurrent van de bancaire instellingen geworden…. Indien we kijken naar de grootste crowdfunding platformen in Nederland dan is de gemiddelde geboden rente aan investeerders 7,5%. En voor franchiseformules lijkt deze zich eerder naar de 7% en zelfs onder de 7% te ontwikkelen dan erboven. De lagere rente komt voort uit het vertrouwen dat franchiseformules over het algemeen meer hebben dan een reguliere stand alone startup. De looptijden zijn ook vergelijkbaar met bancaire looptijden. Indien de bancaire leningoptie moeizaam of vanwege omstandigheden helaas net niet lukt, bijvoorbeeld doordat net niet aan de solvabiliteitseis wordt voldaan, dan is crowdfunding wellicht een veel interessanter alternatief dan de weg naar Qredits of leveranciers. De geboden rente ligt tenslotte lager dan bij de niet-bancaire instellingen. In dit geval wordt crowdfunding alleen beoordeeld vanuit een renteperspectief. Maar er is nog iets anders…..namelijk de creatie van nog meer naamsbekendheid, maar vooral ook ambassadeurs. Creatie van gastloyaliteit en mond-tot-mond reclame zijn acties die hoog op het wensenlijstje staan van zowel franchisegever als franchisenemer, maar erg moeizaam of kostbaar om werkelijk te realiseren. Wellicht dat dit dan ook de zogenaamde competitive edge vormt van crowdfunding platformen in relatie tot traditionele bankiers. In de afgelopen jaren zien we tenslotte bekende horeca franchiseformules crowdfunding inzetten voor de opening van nieuwe vestigingen. En dat is opmerkelijk indien men weet dat de franchiseformules ‘goedkoop’ en relatief eenvoudig bancair gefinancierd kunnen worden met uitermate schappelijke bancaire rentetarieven. Navraag leert dat de keuze voor crowdfunding tweeledig is. Enerzijds omdat een crowdfunding platform sneller bereid is om op basis van toekomstige kasstromen te financieren (een bank wenst deze eerst te zien…) en flexibeler kan omgaan met eisen ten aanzien van eigen ingebracht vermogen. Maar anderzijds vanwege de free publicity en gastloyaliteit die een goed crowdfunding platform voor de leningnemer kan genereren. Op de hoofdkantoren van grotere franchiseformules zitten goede rekenaars, die ook richting franchisenemers goed moeten kunnen uitleggen waarom crowdfunding de voorkeur heeft boven een bancaire lening ondanks de (vooralsnog) lagere bancaire rente.

Laten we zelf ook even rekenen

Stel een franchisenemer met een restaurantformule wenst een annuïtaire lening van € 200.000 met een looptijd van 5 jaar. Bij de bank is de rente 4,5% en bij het crowdfunding platform 7%. Over de gehele looptijd betaalt de ondernemer bij de bank € 23.716 aan rente en bij het platform € 37.614. Een verschil van € 13.898 euro over 5 jaar ofwel afgerond € 2.780 per jaar. Dan laten we de aftrekbaarheid van de rente in het resultaat even buiten beschouwing. Er zitten 200 investeerders in het project. Op basis van onderzoek blijkt dat investeerders minimaal 2 keer gedurende de looptijd de zaak als gast bezoeken met minimaal 1 extra gast. Dat resulteert in minimaal 800 bezoeken gedurende de looptijd. Bij een gemiddelde besteding van € 30 per gast resulteert dit in een additionele omzet van € 24.000. Bij een inkooppercentage van 30% komt dit neer op een extra brutowinst van € 16.800. Dat is meer dan het renteverschil. Los van deze berekening vormen de investeerders ook ambassadeurs. Ze zullen sneller geneigd zijn om mensen in hun omgeving te attenderen op een project waar ze zelf ook in geïnvesteerd hebben. Ook beschikken de gevestigde grotere crowdfunding platformen over enorme mailbestanden. Het kan best zijn dat een project naar enkele tienduizenden mensen wordt gestuurd. Bij creatie van naamsbekendheid is dat waardevol. Dat scheelt in ieder geval behoorlijke marketingbudgetten voor social media campagnes. De uitbetalingen van crowdfunding platformen gaat veelal ook maandelijks. De investeerders worden daarmee ook op maandbasis nog even geattendeerd op hun investering met de naam van de franchiseformule er (kosteloos) bij. Dat franchiseformules steeds vaker kiezen voor crowdfunding boven een bancaire lening is dus helemaal geen kwestie van zwakte, maar mogelijk onderdeel van een goed doordachte (marketing) strategie. En indien van beide werelden geprofiteerd wilt worden, dan is het bij sommige banken ook mogelijk om gezamenlijk te financieren (stapelfinanciering). De bank en het platform nemen dan de totale financieringsbehoefte gezamenlijk voor hun rekening. Let wel dat niet alle banken dit doen. Het is derhalve raadzaam om dit eerst voor te leggen bij de bank en bij het (beoogde) crowdfunding platform. Dat crowdfunding in eerste instantie leidt tot meer naamsbekendheid en creatie van ambassadeurs en gastloyaliteit daar is in principe geen twijfel over mogelijk. Wel rust hier ook het gevaar in van crowdfunding. Zolang de leningnemer aan de financieringsverplichtingen voldoet is er weinig aan de hand. Echter indien onverhoopt niet aan de financieringsverplichtingen kan worden voldaan, dan krijgen de investeerders niet uitgekeerd. Daarin bestaat het gevaar dat deze situatie ook eenvoudig (online) wordt gedeeld. Het is derhalve raadzaam om van tevoren met het crowdfunding platform dit scenario door te spreken. Een optie is dan dat bijvoorbeeld de franchisegever de financieringsverplichtingen (tijdelijk) overneemt. Binnen het crowdfunding landschap zijn er inmiddels meerdere grotere platformen actief. De meeste zijn ook lid van de landelijke branchevereniging. Welk platform het meest geschikt is, is afhankelijk van de kenmerken en het doel van de financiering. Voor de kleine leenbedragen is een platform dat zich primair richt op investeerders zonder winstoogmerk mogelijk geschikter dan een groot platform. De grotere platformen hebben echter veelal een veel groter investeerdersnetwerk met een hoger gemiddeld investeringsbedrag. Deze kunnen dan makkelijker grotere financieringen aan. Maar ook de doorlooptijden van de financieringsaanvraag kunnen van belang zijn. Bij groei is snel schakelen wenselijk of zelfs noodzakelijk. A1 locaties liggen tenslotte niet voor het oprapen. Snel duidelijkheid kan dan waardevol zijn. Het is aan te bevelen om op voorhand even te informeren naar de doorlooptijd. En tot slot controleer altijd even welke (soortgelijke) projecten het platform al heeft gedaan en hoe snel deze zijn gefinancierd. Mark Tamsma Managing Partner Horeca Crowdfunding Nederland Bron: Franchiseplus.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Nieuw: huis kopen met crowdfunding
24 april 2019 article-image

Crowdfunding wordt een steeds bekender fenomeen. Letterlijk betekent het ‘publieksfinanciering’. Sinds een aantal maanden kun je crowdfunding nu ook gebruiken als je geld wilt lenen voor de aankoop van een huis. Jungo is de eerste Nederlandse hypotheekverstrekker die op basis van crowdfunding hypotheken aanbiedt. De hypotheekadviseurs van Independer hebben deze al voor verschillende klanten geregeld. Marko Braam, één van onze adviseurs, vroegen we wat deze hypotheek zo anders maakt dan andere hypotheken.

Kun je in het kort uitleggen hoe zo’n crowdfunding-hypotheek werkt?

Marko: “Deze nieuwe hypotheek van Jungo bestaat uit twee delen. Voor 80% is het een ‘normale’ hypotheek, maar de bijzonderheid zit hem in die andere 20%. Dit deel kun je namelijk bij elkaar halen met crowdfunding. Hoe meer je met crowdfunding ophaalt, hoe lager je hypotheekrente wordt. Het ophalen van geld is makkelijker dan je misschien denkt. Jungo maakt op haar platform een campagne aan, zodat investeerders geld kunnen inleggen. Hier hoef je zelf helemaal niets voor te doen. Maar om je campagne een boost te geven kun je deze ook promoten bij bijvoorbeeld familie en vrienden. Afhankelijk van het bedrag dat zij inleggen en voor welke periode, kunnen zij een rendement krijgen dat een stuk hoger is dan je tegenwoordig op je spaarrekening krijgt!”

Is het risico van deze hypotheek niet heel groot?

“Nee hoor”, vervolgt Marko zijn verhaal. “Soms is het crowdfunding-deel al binnen een paar uur bij elkaar, maar het kan ook weleens een tot twee weken duren. Het ergste dat kan gebeuren is dat je niét de volledige 20% van je hypotheekbedrag bij elkaar krijgt met crowdfunding. Maar ook dan kan je hypotheek gewoon doorgaan. Het enige dat je dan misloopt is de korting op je hypotheekrente. In de meeste gevallen verloopt de crowdfunding trouwens gewoon goed. Investeerders weten Jungo al goed te vinden.”

Dat klinkt allemaal heel goed, zijn er dan echt geen haken en ogen?

“Dat valt best mee! Maar wat wel goed is om te weten, is dat je bij Jungo alleen een hypotheek kunt afsluiten voor een woning die 300 duizend euro of meer kost. Verder betaal je tijdens de looptijd maandelijks 30 euro aan beheerkosten aan Jungo. En sluit je na 30 april je hypotheek af bij Jungo? Dan betaal je aan hen ook 400 euro afsluitkosten. Maar toch kan deze hypotheek dan nog steeds rendabel voor je zijn.”

Wat kunnen mensen doen als ze geïnteresseerd zijn?

Marko: “Die helpen we graag verder! Het belangrijkst is dat een hypotheek goed bij je past. Daarom adviseren we je bij Independer van a tot z. Op basis van jouw persoonlijke situatie bekijken we wat je kunt lenen, en of deze hypotheek inderdaad de beste keuze voor je is. Op onze site bekijk je eenvoudig hoe dit werkt.” Bron: Independer.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Crowdfunding: hoe meer zielen, hoe meer vreugde
21 april 2019 article-image

Het begrip crowdfunding deed zo’n zes jaar geleden haar intrede op de Nederlandse financiële markt. Dat het een belangrijk onderdeel daarvan geworden is, blijkt wel uit het feit dat er inmiddels op jaarbasis meer dan honderd miljoen euro in omgaat. Carlo Van der Weg, oprichter van Credion, vindt het belangrijk om de markt te schetsen wat betreft de verschillende mogelijkheden én de punten waar je rekening mee moet houden. ‘Ik denk dat het belangrijk is voor de ondernemer’, aldus Van der Weg: ‘want je hoort die term links en rechts voorbij komen, maar de meeste mensen hebben niet echt een idee hoe het product werkt en wanneer je er wel of niet gebruik van moet maken.’

Crowdfunding zit in de hoek waar het risicoprofiel vaak wat hoger is

Volgens Van der Weg denken veel investeerders niet goed na over de risico’s die je kunt lopen met crowdfunding, waarbij hij benadrukt dat Credion aan de andere kant van de tafel zit en de belangen behartigt van de ondernemer die geld nodig heeft waardoor hij in die zin niet zo bezig is met die risico’s. Van der Weg: ‘Dat laten wij heel graag aan de crowdfundingplatforms over. Zij bemiddelen tussen investeerders en ondernemers en wij zijn de vertegenwoordiger van die laatste groep. Wij organiseren vaak campagnes om ook via crowdfunding een deel van de behoeften van de ondernemers in te vullen. Een financiering bestaat soms alleen uit crowdfunding, maar is vaak een combinatie waar crowdfunding een onderdeel van is. Als je als ondernemer een financiering nodig hebt, willen de banken en de factoring- en leasemaatschappijen wel wat doen, maar komt het soms voor dat je nog een stukje tekort komt. Vaak is dat een stukje met meer risico’s, omdat het bijvoorbeeld niet gekoppeld kan worden aan datgene wat je op de balans hebt staan.’ Crowdfunding is niet alleen handig bij risicofinanciering, maar ook een goede oplossing voor starters die een financiering voor hun bedrijf zoeken. Vaak kunnen ze nog geen zekerheden bieden en hebben ze nog geen track record. Dat zijn de aantoonbare prestaties uit het verleden van een persoon of bedrijf op een bepaald gebied (red.). Van der Weg: ‘Crowdfunding is dan een goed alternatief en je kan het wel of niet stapelen met andere vormen van financieringen, maar het zit dus wel in de hoek waar het risicoprofiel vaak wat hoger is en waar je het zou kunnen toepassen.’

Als je zelf totaal geen geld hebt, krijg je ook via crowdfunding geen honderd procent financiering

Ik stel me voor dat ik die ondernemer ben zonder track record en zonder aan te bieden zekerheden en vraag Van der Weg wat er gaat gebeuren als ik bij Credion aanklop. ‘Dan gaan we eerst kijken naar de verhouding tussen het geld wat je nodig hebt en het geld waar je over beschikt.’, aldus Van der Weg: ‘Als je zelf totaal geen geld hebt, krijg je ook via crowdfunding geen honderd procent financiering. Een crowdfundingplatform wil ook een commitment van de ondernemer qua inbreng van eigen geld zien. Verder wordt er gekeken of de onderneming er ‘een beetje netjes voorstaat’ en of het ondernemingsplan deugdelijk en realistisch is. Leidend daarbij is de vraag of het platform de financieringsaanvraag als zodanig kan aanbieden aan haar investeerders.’ Met andere woorden, al kun je geen cijfers aantonen, je moet wel met een gedegen plan aankomen wat een kans van slagen heeft. Van der Weg benadrukt hierbij nogmaals dat het niet alleen voor startende bedrijven is, maar ook voor bestaande ondernemingen die al regulier gefinancierd zijn, maar in iets extra’s willen investeren waarbij de reguliere financiers vinden dat ze er al genoeg geld ingestoken hebben en het via crowdfunding dan wel haalbaar kan zijn. Van der Weg: ‘In die situaties waar een reguliere financiering gedeeltelijk of geheel niet past, kun je crowdfunding voor een deel of helemaal toepassen.’

Crowdfunding als marketingtool

Volgens Van der Weg spelen bij crowdfunding een aantal zaken een belangrijke rol. Enerzijds zoek je een goede financiering omdat je geld nodig hebt, maar anderzijds levert het je ook promotie op van je idee, dus je bedrijf. Daarom moet je vanuit de visie van Credion crowdfunding ook om meerdere redenen toepassen. Om investeerders te interesseren ga je een pitch maken van je ondernemingsplan. Dit is een boodschap van een minuut waarbij het de bedoeling is dat je binnen deze tijd je werk of idee zo duidelijk onder woorden kunt brengen dat andere partijen op zijn minst geïnteresseerd zijn geraakt (red.). Daardoor heb je een prachtige marketingtool in handen doordat je pitch door diverse crowdfundingplatforms ondersteund wordt, met als effect dat zomaar vijf- tot tienduizend investeerders jouw pitch zien. Daarmee maak je automatisch promotie voor je onderneming. ‘Wat je daarbij heel veel ziet in die crowdfundingcampagnes’, aldus Van der Weg: ‘is dat ondernemers de investeerders niet alleen met rente belonen, maar ook met andere zaken. Stel je hebt een ton nodig om je horecazaak te verbouwen, dan is het tegenwoordig heel gebruikelijk om naast de rente bijvoorbeeld een diner bon aan te bieden bij een investering van minimaal duizend euro. Dat kan direct al vaste gasten opleveren, want als die mensen een keer naar volle tevredenheid bij je gegeten hebben, is de kans groot dat ze vaker komen plus dat je er via mond tot mond reclame ook weer nieuwe klanten bijkrijgt.’ Zo zie je dat volgens hem ook met het veel startups van nieuwe producten. In Amerika lopen ze daar behoorlijk mee voorop. Als er dan een nieuw product ontwikkeld is wat gelanceerd moet worden, hebben ze geld nodig om het te produceren. Dan krijgen de investeerders dat product bijvoorbeeld met vijftig procent korting. Op die manier slaan ze twee vliegen in één klap: ze halen een financiering binnen én creëren tegelijkertijd een klanten database.

Drie soorten crowdfunding

Als je denkt voor crowdfunding in aanmerking te kunnen komen, is het niet handig om op eigen houtje een crowdfundingplatform te benaderen, om de simpele reden dat je niet alle ins en outs kent. Van der Weg: ‘Er zijn heel veel platforms waardoor de leek al snel ‘door de bomen het bos niet meer ziet’. Wij hebben echter veel kennis en ervaring en hebben met diverse van die platforms duidelijke afspraken over wie ze wel en wie zie niet willen crowdfunden. Verder weten wij exact wat ervoor nodig is, zoals het leveren van een dossier et cetera en hebben wij de know how in huis om de juiste pitch te maken. Bij Credion weten we precies hoe we een ondernemer moeten begeleiden naar een succesvolle crowdfundingcampagne. Het is een intensief proces en zonder een goede adviseur heeft het echt veel minder kans van slagen!’ Van der Weg legt uit dat je drie soorten crowdfunding hebt: crowdfunding voor financiering, crowdfunding in aandelen en crowdfunding voor schenking. De eerste variant is hierboven al uitgebreid behandeld. Bij crowdfunding in aandelen kun je bijvoorbeeld denken aan een startende ondernemer die een deel van zijn aandelenbelang beschikbaar stelt aan een grote groep investeerders. Naast het aandelenbelang krijgen die geen rente uitgekeerd, maar naarmate het bedrijf meer waard wordt stijgt het rendement op hun investering uiteraard ook. Tot slot moet je bij crowdfunding voor schenking denken aan goede doelen. Iemand moet bijvoorbeeld een operatie ondergaan in Amerika, maar heeft daar geen geld voor. Op basis van een goed doel kunnen mensen daaraan meedoen, zodat er genoeg geld bij elkaar komt om die operatie te bekostigen. Voor al deze drie soorten crowdfunding zijn er platforms die gespecialiseerd zijn in de betreffende categorie. De grootste categorie is die voor financieringen. Over het algemeen is het een lening die je in drie tot zeven jaar, afhankelijk van wat partijen met elkaar afspreken, met een stukje rente aflost. Volgens Van der Weg valt deze rente, afhankelijk van het risico en de hoeveelheid geld wat gevraagd wordt, in verhouding best wel mee. Gemiddeld is dat zes tot negen procent. Het mag duidelijk zijn dat Credion niets doet op het gebied van crowdfunding voor schenking, maar expert is wat betreft de andere twee categorieën! Credion is een landelijk opererende financieringsorganisatie, met ruim zestig vestigingen, die in 2001 is opgericht door Carlo van der Weg en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Heerenveen. Door een uitgebreid netwerk van meer dan negentig geldverstrekkers, kan Credion een slimme bedrijfsfinanciering tegen uitstekend passende voorwaarden garanderen. Bij die geldverstrekkers moet je qua mogelijkheden denken aan bankfinancieringen, lease, factoring, crowdfunding, investeringsmaatschappijen en nog veel meer. Aangeboden financieringspakketten bestaan vaak uit een combinatie van deze mogelijkheden. Van der Weg gaat na het introductie-artikel in een serie van acht artikelen dieper in op bepaalde facetten van bedrijfsfinancieringen. Het eerste artikel van deze serie gaat over financieringen in vastgoed. Het tweede artikel gaat over werkkapitaal, waarbij de slotsom is dat je tegenwoordig via inkoop-, voorraad- en debiteurenfinanciering een handelsstroom tot twaalf maanden toe volledig voorgefinancierd kan krijgen. In dit derde artikel gaat Van der Weg dieper in op het fenomeen crowdfunding. Bron: Accountancyvanmorgen.nl
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Consumentenleningen dragen bij aan groei crowdfundmarkt
19 april 2019 article-image

Het aantal crowdfundingprojecten is in het eerste kwartaal met 70% toegenomen op jaarbasis. Dit komt vooral op conto van consumentenleningen. Het aantal crowdfundingprojecten in ons land is in het eerste kwartaal met 70% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, zo heeft Crowdfundmarkt.nl becijferd. De groei komt vooral op conto van consumentenleningen. Volgens Crowdfundmarkt.nl is in de eerste drie maanden van dit jaar 74,1 miljoen euro gefund via crowdfundingleningen. Dat komt neer op een stijging van 25% op jaarbasis. In totaal gaat het om 866 projecten.

Kleine projecten in de lift

Frank van der Linden, mede-oprichter van Crowdfundmarkt.nl, signaleert een toename van het aantal kleine projecten, van platformen als Lender & Spender en Fundic Circle. “Wij zien dat het aantal verstrekte consumentenleningen in de lift zit. Het gaat om leningen van circa 10.000 tot 15.000 euro per stuk, die particulieren gebruiken om bijvoorbeeld een verbouwing, de aanleg van een keuken of de aankoop van een auto te betalen.” Op dergelijke leningen valt voor beleggers een rendement van circa 4% te behalen: een stuk hoger dan de rente op een spaarrekening of een staatsobligatie. Om de risico’s voor beleggers te verminderen, zorgen de crowdfundingplatformen ervoor dat elke investering wordt gespreid over meerdere leningen.

'Projecten sneller volgeschreven'

De groeicijfers over het eerst kwartaal staan niet op zichzelf. Van der Linden ziet het aantal crowdfundingprojecten en de bedragen die in deze markt omgaan al jarenlang oplopen. Dat duidt er volgens hem op dat crowdfunding steeds meer een serieuze optie is voor beleggers die op zoek zijn naar rendement. “Projecten worden sneller volgeschreven”, signaleert hij. Ook voor ondernemers is crowdfunding inmiddels een goed alternatief geworden om aan kapitaal te komen om hun ondernemingsplannen te financieren. “Het wordt steeds minder een nichemarkt”, aldus Van der Linden. Daarnaast ontdekken steeds meer consumenten deze vorm van financiering, als alternatief voor een lening bij de bank. Om het in perspectief te plaatsen, merkt Van der Linden wel op dat ons land op dit vlak nog wel behoorlijk achter loopt op bijvoorbeeld de Verenigde Staten. “Daar is het voor particulieren veel gebruikelijker om op krediet te kopen en is de markt voor consumentenleningen via crowdfunding dan ook een stuk groter. In Nederland zijn particulieren wat huiverig om zomaar geld te lenen. Ze doen dat alleen voor de aankoop van een huis of een auto.”

Transparanter

Volgens Van der Linden wordt de markt voor crowdfunding in ons land steeds professioneler. Hij wijst erop dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onlangs signaleerde dat crowdfundingplatformen steeds transparanter worden. Volgens de financiële waakhond zijn er vooral verbeteringen te zien in de informatie over betalingsachterstanden, afboekingen en nettorendementen. Ook de projectinformatie is in veel gevallen verbeterd. Eind 2017 trok de AFM nog aan de bel, omdat de informatievoorziening volgens haar onder de maat was. Veel crowdfundingplatformen hebben zich die kritiek aangetrokken.

Vastgoed aan kop

Uit de cijfers over het eerste kwartaal blijkt dat het meeste geld omging in vastgoedprojecten, gevolgd door projecten op het gebied van duurzame energie en dienstverlening. Toch is het zaak om voorzichtig te zijn om uit dergelijke cijfers trends te destilleren, waarschuwt Van der Linden. “Het is nog steeds een kleine markt. Een groot project kan behoorlijk dominant zijn en een vertekend beeld geven.” Bron: Participaties.nl Interesse om te investeren bij Lender & Spender?
Ondernemer?
Crowdfundscout geeft u binnen één minuut advies over welk crowdfundingplatform het beste past bij uw financieringsaanvraag.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout