Hulp nodig bij uw zakelijke financiering?
  

Logo

Crowdfundmarkt

  • Vind en vergelijk alle crowdfundingprojecten
  • Projecten met financieel rendement van FSMA-geregistreerde platformen
PSD2 Use Case: investID.io
20 januari 2021 article-image

We zijn blij u te kunnen mededelen dat investID.io officieel live is! investID.io is een van de eerste 'use cases' in Europa van de nieuwe PSD2-wetgeving. Kan u niet wachten uw portefeuille-overzicht te genereren log snel in.

Ontstaan investID:

In 2016 lanceerden wij Crowdfundpanel.com: De online portefeuille voor serieuze beleggers in crowdfunding. Een bescheiden succes. Gebruikers waarderen de mogelijkheid om op 1 plek al hun crowdfundinginvesteringen inzichtelijk te hebben, maar het handmatig toevoegen en het ontbreken van de informatie over vertraagde uitbetalingen / vervroegde aflossingen en/of defaults zorgt ervoor dat deze tool een beperkte gebruiksvriendelijkheid en daarmee schaalbaarheid kent.

Werking investID

Met investID geven wij gehoor aan de wens van gebruikers om al deze overzichten automatisch te genereren en ook nog eens perfect te laten kloppen met de historie! We presenteren dit overzicht namelijk op basis van historische transacties van uw bankaccount. Om het overzicht te genereren moet u dus eenmalig (en vervolgens frequentieel voor nieuwe updates) een connectie met uw bank maken. Deze connectie komt tot stand via onze Zweedse serviceprovider Tink. Ons systeem filtert vervolgens alleen de transacties van voor ons bekende investeringsplatformen en slaat daarvan het bedrag en de datum op. Vervolgens berekent ons systeem interessante key financials en presenteert u overzichtelijke statistieken en grafieken met dwarsdoorsnedes van uw totale portefeuille.

Next steps investID

De basis is op orde, maar uiteraard hebben wij nog talloze ideeën om de toegevoegde waarde voor u als gebruiker te vergroten. Meest in het oog springende innovatie is ons voorspelalgoritme waarmee wij een inschatting kunnen maken van de huidige waarde van al uw direct lending proposities. Daarnaast kunnen wij op de PSD2-vergunning van Tink, investID aanbieden aan alle investeerders binnen de EU. Wij oriënteren ons nu op welke landen en platformen wij als eerste gaan toevoegen en hoe we de investeerders daar kunnen bereiken. Maar voor nu focussen wij ons nog even op Nederland en hopen we op basis van uw ervaringen ons product te optimaliseren! Wij wensen u veel interessante inzichten toe bij het ontdekken van onze software. Uw feedback zien wij tegemoet via Support in het investID dashboard. Bron: investID.io
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.iol beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Banken doen moeilijker over verlengen hypotheek commercieel vastgoed
18 januari 2021 article-image

Het verlengen van een vastgoedhypotheek was tot voor kort een hamerstuk, maar door corona doen banken daar steeds moeilijker over. Vooral winkelpanden zijn lastiger te herfinancieren. Voor pandeigenaren betekent dat vaak: dure financiering elders, aflossen, of verkopen. Vastgoedeigenaren krijgen sinds het uitbreken van de coronacrisis steeds vaker hun financiering niet verlengd bij de bank. Vooral bij beleggers in winkel- horeca- en bedrijfspanden speelt dit probleem. Dat blijkt uit een rondgang van het FD in de sector. Banken zijn al jaren terughoudend in het verstrekken van nieuwe vastgoedleningen, maar het verlengen van een lening gold voor het meeste vastgoed als een hamerstuk. Voor pandeigenaren zijn de gevolgen bijzonder pijnlijk. Uitwijken naar een andere financier is vaak heel duur, of niet mogelijk, zeker nu ze hun huurinkomsten (deels) zien wegvallen, omdat de horeca en winkels nauwelijks meer omzet draaien. Beleggers worden zo gedwongen volledig af te lossen. Als ze dat niet kunnen, moeten ze hun stenen verkopen, of komen ze bij bijzonder beheer terecht. Ook huurders kunnen hier uiteindelijk de dupe van worden, omdat het bijvoorbeeld lastiger wordt om huurkortingen te bedingen of betalingsuitstel te regelen. De klacht van pandeigenaren komt op het moment dat het kabinet aankondigt dat horecazaken en niet essentiële winkels nog eens drie weken langer dicht moeten blijven.

'Coronarisico'

'Bij winkelpanden is het al langer lastig om de hypotheek te verlengen', zegt Laurens van de Noort van de belangenvereniging van particuliere beleggers Vastgoed Belang. 'Maar door corona is dit probleem alleen maar prangender geworden.' Huurders worden door de pandemie sneller als risicovol aangemerkt, ziet Van de Noort. 'Dat maakt banken veel terughoudender in het herfinancieren van vastgoed.' Zo kreeg een belegger in het midden van het land een hypotheek niet verlengd omdat hij zijn pand verhuurt aan een bedrijf dat onder meer souvenirs produceert. 'De bank vond het coronarisico te hoog', zegt de belegger die anoniem wil blijven. 'Ik vind het kwalijk dat lang bestaande relaties zo worden beëindigd.' Ook vastgoedeigenaren van wie de huurders geen betalingsproblemen hebben, lukt het niet om hun hypotheek te verlengen. De eigenaar van een volledig verhuurd en voor de helft afgelost bedrijfspand kreeg 'uit het niets' te horen dat ING zijn hypotheek niet verlengde. 'Het paste niet meer binnen hun beleid. Dan ben je 40 jaar klant en dan dit', zegt de ondernemer die ook anoniem wil blijven omdat hij geen problemen wil krijgen met de bank die meer van zijn panden financiert.' Uiteindelijk heeft hij samen met zijn compagnons het geld bij elkaar gekregen om in een keer af te lossen. 'Maar dat kan je maar één keer doen, bij één pand.'

Op de rem

Andere geldverstrekkers merken ook dat banken op de rem staan. Zo kloppen er volgens vastgoedfinancier RNHB sinds corona meer partijen bij hen aan die geen (her)financiering meer van hun bank krijgen. ‘Wij zijn afgelopen jaar met bijna 60% gegroeid, mede omdat partijen weg moeten bij hun bank’, aldus RNHB-topman Ivo Knottnerus. Banken bevestigen door corona nog kritischer naar hun vastgoedleningen te kijken. Rabobank, met afstand de grootste vastgoedfinancier van Nederland, bouwt de winkelfinanciering al jaren bewust af, maar kijkt door corona nog stringenter naar de portefeuille, stelt Roel van de Bilt, directeur vastgoedfinanciering bij Rabobank. 'Winkelvastgoed is een moeilijke markt, die veel last heeft van de digitalisering en kampt met overaanbod. Ontwikkelingen die door corona versnellen. Dus als er nu een verlenging van winkelfinanciering aankomt, kijken we natuurlijk naar het klantbelang, maar ook naar onze risicopositie.'

'Mindere locaties eruit'

Rabobank schroeft de winkelportefeuille onder meer terug door meer eigen geld te vragen, aflossingen te verhogen, aanvullende garanties te bedingen, aanvullende financiering te verstrekken om winkels om te bouwen, maar ook door bepaalde leningen niet te verlengen, zegt Van de Bilt. 'Dat gaat in goed overleg.' De mindere locaties worden lager in aantal, en de betere locaties houden we of worden toegevoegd.' ING erkent ook scherper te kijken naar financieringsaanvragen sinds corona, maar stelt dat 'overgrote deel' van de vastgoedleningen wordt verlengd. Passend binnen onze risicomaatstaven' aldus een woordvoerder van ING. 'Redenen om niet te (her)financieren zijn divers en per klant verschillend.' Uit recent onderzoek van consultant KPMG blijkt dat de financieringsbereidheid van banken bij vastgoed, en vooral bij winkelpanden, sterk is afgenomen. Het percentage banken dat bereid was een lening te verstrekken voor winkels, waar minder dan 40% eigen geld in zat, daalde sinds 2018 van 100% naar 25%. Van de Noort is kritisch over de opstelling van de banken. 'Als ze geen herfinanciering geven, dreigen onnodig faillissementen', zegt Van de Noort. 'Natuurlijk moeten banken prudent met risico's omgaan, maar corona is veelal een tijdelijk probleem. We moeten samen door deze periode heenkomen.' Bron: FD.nl
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met investID.iol beheert u automatisch (via een koppeling met uw bank) uw totale investeringsportefeuille ongeacht het platform waarin u belegd heeft.

Verenigde Kredietunies in Nederland gaan samenwerking aan met Collin Crowdfund
13 januari 2021 article-image

De branchevereniging van Samenwerkende Kredietunies (VSK) gaat een samenwerking aan met Collin Crowdfund N.V. (Collin). Collin is de grootste en meest succesvolle crowdfunder voor MKB financieringen van Nederland, mede dankzij hun excellente IT systeem. VSK is de branche vereniging van Kredietunies in Nederland, in 2013 opgestart met ondersteuning van het Ministerie van EZK. Collin neemt vanaf heden het beheer over van het IT systeem van de VSK. De veelal op vrijwilligers gebaseerde (non-profit) Kredietunies kunnen zich hierdoor volledig concentreren op het coachen en krediet verlenen aan MKB bedrijven. Het gaat hierbij om zowel branche gerichte als regionale Kredietunies. De verleende kredieten liggen tussen de €50.000 en €500.000. De bij de VSK aangesloten Kredietunies verwachten dat de samenwerking met Collin ook tot meer kredietverlening zal leiden, hetgeen voor het MKB in deze moeilijke tijden goed van pas zal komen. Rutger Koopmans, voorzitter van de VSK, is verheugd over de nieuwe samenwerking: “Voor het MKB is het een goede zaak dat Collin en VSK, beide toonaangevend in hun marktsegment, de krachten bundelen. De beste vormen van kredietverlening, netwerken en coaching komen hiermee samen, met het MKB als grote winnaar. Wij verwachten heel veel van deze samenwerking”. Jeroen ter Huurne, CEO van Collin Crowdfund, ziet goede samenwerkingsmogelijkheden met de Kredietunies: “Kredietunies vormen met hun specifieke toegevoegde waarde van betrokken oud ondernemers een relevante plus voor de MKB ondernemer met een kredietbehoefte. Naast ons partnership op IT gebied zien wij voor alle partijen ook mooie kansen om bij grotere lening aanvragen samen tot invulling van de kredietbehoefte te komen.” Bron: CollinCrowdfund.nl

Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Ontdek hier alle actuele crowdfundingprojecten in Nederland van de AFM-geregistreerde crowdfundingplatformen. Met Crowdfundpanel beheert uw totale crowdfundingportefeuille ongeacht het crowdfundingplatform.

Crowdfundmarkt Outlook 2021: explosieve groei
10 januari 2021 article-image

De Nederlandse markt voor crowdfundingleningen groeit in 2021 naar verwachting explosief als gevolg een ‘post-Coronazomer’ en een open Europese markt. De nationale crowdfundmarkt zal in 2021 voor het eerst richting een half miljard funding in één jaar gaan.

Marktontwikkeling crowdfunding

Na jaren van stabiele groei stond in 2020 ook de crowdfundmarkt even stil als gevolg van de COVID-19 pandemie. Uiteindelijk kromp de markt naar 273 miljoen euro financiering via crowdfunding. Dit is nagenoeg gelijk aan het niveau van 2018 en 20% lager dan de marktomvang in 2019 (326 miljoen euro). Toch is crowdfunding, met jaarlijks meer dan een kwart miljard euro MBK-financiering, niet meer weg te denken uit financieringslandschap in Nederland. In 2016 werd er in nog slechts 147 miljoen euro gefund. In het afgelopen jaar is er flink veel krediet verstrekt door overheid en banken om het MKB te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het ruimhartig verstrekken van bedrijfsfinancieringen heeft gezorgd voor een daling van de vraag naar crowdfunding, aldus Het Financieel Dagblad.

Post-coronazomer

De COVID-19 steunmaatregelen zijn echter niet oneindig beschikbaar waardoor crowdfunding in 2021 een belangrijke rol op zich zal nemen wat betreft de financiering van het MKB. Crowdfundingplatformen zijn ook in moeilijke tijden achter hun ondernemers en investeerders blijven staan en dat betaalde zich al uit in sterk vierde kwartaal in 2020. In dit kwartaal is ruim 93 miljoen euro gefinancierd via crowdfunding. Dit is gelijk aan het vierde kwartaal in 2019, vóór de Coronacrisis. Hoewel er nog veel onzekerheid rondom Corona heerst is er licht aan het einde van de tunnel. De eerste vaccinaties vinden plaats en consumenten zitten op een enorme berg spaargeld. Alleen al in het tweede kwartaal van 2020 werd er volgens De Nederlandsche Bank (DNB) 12,4 miljard euro méér gespaard dan in het jaar daarvoor. De grote hoeveelheid spaargeld, in combinatie met de lage rente op dit spaargeld, resulteert op dit moment in hoge beurskoersen en huizenprijzen. Na de Coronacrisis zullen consumenten echter weer meer gaan besteden, de NRC spreekt zelfs over een explosieve post-coronazomer. Ondernemers zullen hier op inspringen met nieuwe ideeën en (groei-)plannen. Crowdfunding staat op 'pole position' om via directe financiering snel en online een brug te slaan tussen deze ondernemers en de spaarders.

Open Europese crowdfundingmarkt

2020 was ook het jaar waarin de twee grootste crowdfundinplatformen van Nederland, Collin Crowdfund en Geldvoorelkaar, allebei door de grens van 250 miljoen euro financiering braken. Een mooie mijlpaal in een markt waarin 49 crowdfundingplatformen geregistreerd staan bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving zal er een open Europese crowdfundingmarkt ontstaan. Vooruitlopend hierop zal er in 2021 een aantal grote Europese spelers de Nederlandse markt betreden. De keerzijde is dat een aantal kleine 'slapende' spelers van het toneel zullen verdwijnen. Bron: Crowdfundmarkt
Ondernemer?
Financieringvinden.nl vindt dé meest geschikte adviseur voor uw financiering.
Investeerder?
Met investID.io beheert u geautomatiseerd uw totale investeringsportefeuille op basis van een PSD2-koppeling met uw bank.

  • Crowdfundmarkt in de Telegraaf
  • Crowdfundmarkt op Emerce
  • Crowdfundmarkt in het FD
  • Crowdfundmarkt in het NRC
  • Crowdfundmarkt op Sprout